Lhůta se počítá od uplatnění požadavku u přejímajícího operátora či poskytovatele služby. Doba přerušení služby by přitom neměla přesáhnout tři hodiny, dosud to bylo šest hodin.

Možnost přenesení čísla využívají uživatelé mobilních i pevných sítí při změně operátora. Zákazníci mobilních operátorů za sedm let přenesli více než jeden milion čísel. Měsíční míra odchodu zákazníků se u mobilních operátorů pohybuje kolem jednoho procenta.

Zkrácení lhůty potřebné k přenesení čísla požaduje Evropská komise a obsahuje jej loňská novela telekomunikačního zákona.