Návrh podmínek aukce frekvencí v pásmu 800 MHz, které se uvolnily po přechodu na digitální televizní vysílání, a dále v pásmech 1800 a 2600 MHz úřad zveřejnil 20. března. Veřejná konzultace podmínek a pravidel aukce představuje první krok celého procesu. Na základě připomínek k návrhu stanoví závazná pravidla aukce. Samotný prodej kmitočtů by se měl uskutečnit na podzim.

Minulý týden úřad oznámil, že k účasti v aukci vyzve přes 50 firem z Česka i zahraničí. ČTÚ očekává, že vedle stávajících tří operátorů se do soutěže o frekvence, na kterých lze postavit mobilní sítě nové generace LTE, přihlásí nejméně jeden nový hráč. Od aukce si slibuje rychlé rozšíření vysokorychlostního internetu i případnou větší konkurenci na mobilním trhu, která by vedla ke snížení cen a zkvalitnění služeb.

Návrh podmínek mimo jiné obsahuje soubor rozvojových kritérií pro jednotlivá kmitočtová pásma, povinnou nabídku přístupu k síti pro účely národního roamingu a povinnou velkoobchodní nabídku služeb. Český telekomunikační úřad je povinen se k jednotlivým připomínkám vyjádřit. Stávající operátoři i potenciální zájemci z tuzemska se zatím k navrženým podmínkám vyjadřovali spíše rezervovaně.