Dražené kmitočty umožní výstavbu rychlých mobilních sítí LTE, které v současnosti nabízejí zhruba pětinásobnou rychlost proti sítím 3G. "Hlavním cílem této aukce je v relativně krátké době zajistit občanům a podnikatelům špičkové služby mobilního broadbandu takzvané čtvrté generace. Navrhované podmínky jsou nastaveny tak, aby v případě reálného zájmu umožnily vstup dalšího mobilního operátora," uvedl na pondělní  tiskové konferenci předseda ČTÚ Pavel Dvořák. Podotkl, že hlavním cílem aukce není maximální okamžitý výnos.

V pásmu 800 MHz chce úřad dražit celkem šest bloků frekvencí, v pásmu 1800 MHz 11 bloků a v pásmu 2600 MHz 23 bloků, dražit se budou jednotlivé bloky. V pásmu 1800 MHz úřad vymezil jeden blok dvakrát 15 MHz pro případného nového operátora.

Vyvolávací ceny ČTÚ stanovil s ohledem na velikost tuzemského trhu, předpokládané výnosy na obyvatele, náklady na výstavbu sítě i zkušenosti z ostatních evropských zemí. "Ceny byly zároveň stanoveny tak, aby nepředstavovaly překážku pro vstup zájemců do výběrového řízení," dodal Dvořák.

Aukce se uskuteční v listopadu

Výběrové řízení chce úřad vypsat 22. června, zájemci o účast v aukci se budou moci hlásit do 10. srpna, respektive 49 dní od vyhlášení. Součástí přihlášky bude složení záruky ve výši minimálně 80 miliónů korun a maximálně čtvrt miliardy Kč podle zvažovaného počtu aukčních nabídek. Poté úřad případně vyřadí uchazeče, kteří nesplnili zadávací podmínky, a úspěšné kandidáty následně na konci září pozve do aukce. Samotná elektronická aukce by se měla uskutečnit na konci listopadu a přidělení kmitočtů na konci prosince. Kmitočty úřad udělí s platností do března 2028.

Zájemce o frekvence v pásmu 800 MHz se bude muset zavázat, že začne s pokrýváním řídce osídlených okresů. Za každý řídce osídlený okres pokrytý z 95 procent rychlostí nejméně dva Mbit/s bude moci pokrýt jeden lukrativnější region. Do 30 měsíců od přidělení frekvencí musí operátor pokrýt 95 procent řídce osídlených okresů, do pěti let pak musí pokrývat všechny okresy z obou skupin. V pásmu 1800 MHz musí pokrýt polovinu populace do šesti let a v pásmu 2600 MHz do pěti let 30 procent populace.

Nový operátor

Vedle zavedení nových služeb a rozšíření pokrytí rychlým internetem je jedním z cílů tendru podle ČTÚ umožnit vstup nového operátora, který by zvýšil konkurenci na trhu. Potenciální zájemce by mohl v rámci aukce získat rozsah kmitočtů srovnatelný se třemi nynějšími operátory na trhu. Nový hráč bude moci využít takzvaný národní roaming, kdy jej současní operátoři, pokud rovněž získají nové frekvence, budou muset na omezenou dobu pustit do svých sítí GSM v pásmech 900 a 1800 MHz, případně i do sítí UMTS (3G). Tím se má vyrovnat počáteční rozdíl v pokrytí mezi nynějšími operátory a novým poskytovatelem.

Levnější telekomunikační služby

Vznik čtvrtého operátora by mohl přispět ke snížení cen za telekomunikační služby v Česku. ČTÚ navíc chce snížit operátorský poplatek za volání do mobilních sítí na polovičních 55 haléřů za minutu, což by se pozitivně mělo promítnout do účtů koncových zákazníků. S T-Mobilem, Telefónikou a Vodafonem již zahájil správní řízení.

„Nová cena za terminaci se sníží až na úroveň 0,55 Kč/min ze stávající maximální ceny 1,08 Kč/min. Stanovená cena za terminaci bude uplatněna jako dosud ve stejné výši na celém území ČR,“ uvedli zástupci ČTÚ na svých internetových stránkách.

Regulace se týká poplatků, které si operátoři platí za přenos hovorů mezi sítěmi. Snižovat maximální výši poplatků chce ČTÚ stejně jako v předchozích třech letech postupně. Zda operátoři koncové ceny přizpůsobí, ale není jisté. Například loni se průměrná cena minuty hovoru snížila jen o desetinu a o rok dříve o šest procent, poplatky přitom klesly o třetinu.

Část výnosu z aukce ve výši 1,5 miliardy Kč chce úřad použít na rozvoj vysokorychlostního internetu v rámci strategie Digitální Česko. Vedle výnosu z aukce ČTÚ počítá s dalšími příjmy z poplatků za využití kmitočtů ve výši postupně až 180 - 250 miliónů korun ročně.