Nový model vychází ze střednědobé strategie ČTÚ. Ta má za cíl vytvořit účinnější nástroje pro analýzu a případné regulace velkoobchodních cen za hlasové služby, uvedl úřad. "Model umožní přesnější analýzu velkoobchodních cen nejen z hlediska pokrytí obyvatelstva, ale i z hlediska pokrytí území a vyloučí tak případná subjektivní zkreslení," uvedla Beáta Smrkovská z ČTÚ.

Metoda LRIC (Long Run Incremental Costs), kterou doporučila EU, je založena na principu, že do regulované ceny za ukončení volání vstupují pouze dlouhodobé přírůstkové náklady nutné na poskytování služby. Dosud regulátor zohledňoval celkové historické náklady na danou službu. LRIC by měl podle mluvčího přinést další snížení regulovaných cen, které má vliv i na koncové ceny pro zákazníky.

Nový model pro ceny mobilního volání i dokončovaný model pro pevné sítě vznikly v rámci projektu financovaného Evropskou unií. Úřad chce projekt rozšířit i na výpočet cen vysokorychlostního přístupu k internetu, vytvoření metodiky určení rizikové prémie pro investice do sítí nové generace a metodiky vedení oddělené evidence nákladů a výnosů při geografické segmentaci trhu.

ČTÚ v poslední době čelil kritice za to, že údajně neplní své zákonné povinnosti. Podle organizace Informační institut má v důsledku toho Česko v průměru nejdražší volání ve vyspělém světě a nejhorší 3G síť. ČTÚ pochybení odmítl.