„Spotřebitel.net zaznamenává stále větší počet klientů, kteří mají potíže se svými telefonními operátory. Vedle znemožňování převodu čísel se jedná také o stížnosti dotýkající se nesmyslných požadavků na přechod závazků plynoucích ze smluv v případě úmrtí klienta v rámci dědického řízení,“ konstatovali na internetových stránkách zástupci právního oddělení sdružení.

Klienty, kteří mají s operátory podobné zkušenosti, sdružení vyzývá, aby se bránili. „Jelikož tento postup považuje naše sdružení za absolutně nemorální, rozhodlo se proti tomuto nešvaru bojovat. Vyzýváme všechny spotřebitele, kteří mají s tímto postupem osobní zkušenosti, nebo znají někoho, kdo touto zkušeností prošel, aby se přihlásil a stručně nám svůj problém popsal,“ uvedli zástupci ve výzvě.

Nespokojení zákazníci mohou sdružení kontaktovat na e-mailové adrese spotrebitel@spotrebitel.net, nebo telefonicky na čísle 296 337 324.