ČTÚ loni vydal celkem 97 266 rozhodnutí ohledně finančního plnění nebo o námitce proti reklamaci. V drtivé většině případů úřad rozhodoval o zaplacení ceny za poskytované telekomunikační služby.

V samotném prosinci se počet zahájených sporů zákazníků s operátory zvýšil o 70 procent na 23 327 řízení. Úřad v posledním měsíci v roce vydal 8301 rozhodnutí.