Vyplývá to z průzkumu Asociace pro komunikaci ve veřejném sektoru (AKVS) ve 40 městech s více než 5000 obyvateli.

Požadavky malých a velkých měst se liší

Z průzkumu provedeného letos v květnu a červnu také vyplynulo, že pro 89 procent menších měst, tedy do 10 000 obyvatel, je přijatelná délka smluvního závazku k operátorovi maximálně jeden rok.

Středně velká města s 10 000 až 50 000 obyvateli se dívají na dvouleté smlouvy shovívavěji, 61 procent z nich je ochotno na ně přistoupit, ačkoliv šest procent se nechce vázat vůbec.

Šetření zároveň ukázalo, že odlišný mezi většími a menšími městy je i názor na požadavek, aby operátor vrátil městu rozdíl mezi skutečně provolanou částkou a částkou, kterou by město platilo, kdyby mu operátor poskytnul nejvhodnější možný tarif. Tato podle AKVS v zahraniční běžná kompenzace zajímá především malá a střední města, a to 90 respektive 95 procent z nich.