Snižování počtu automatů, na které stát přispívá v rámci tzv. univerzální služby, souvisí s poklesem jejich využívání a stále větší dostupností mobilních telefonů.

Stát nyní přispívá na provoz veřejných telefonních automatů 120 až 150 milióny korun ročně. ČTÚ redukci počtu dotovaných telefonních budek konzultoval s Asociací krajů a Svazem měst a obcí.

Společnost Telefónica O2 loni provozovala 24 000 budek, ostatní kromě oněch zhruba 9000, na něž tehdy přispíval stát, hradí ze svého komerčního provozu.

Většinu budek nad povinný počet, který se řídí podle počtu obyvatel města či obce, umístila na turisticky zajímavých místech, kde předpokládá o službu větší zájem. Kvůli silné konkurenci mobilních telefonů je ale provoz služby každoročně ztrátový.