Zhruba třetinu vyhodnotil úřad jako nedůvodné, protože nebyl porušen telekomunikační zákon, a ve 43 případech nebylo řešení stížností v působnosti ČTÚ. Celkem 261 podání se týkalo telekomunikačních služeb, na 49 téměř z nuly vzrostl počet stížností na digitální televizní vysílání, na které postupně Česko přechází.

Zhruba polovina stížností přišla e-mailem a čtvrtina písemně. Z dlouhodobého hlediska se podíl stížností podaných e-mailem zvyšuje. ČTÚ proto připravuje umístění elektronického formuláře k podání stížností a podnětů na své webové stránky, což umožní lépe a rychleji podání vyhodnotit a vyřídit stížnost.

Vedle toho rozhodl úřad od ledna do května 32 336 účastnických sporů o zaplacení ceny za poskytnuté služby, což je zhruba o pět procent méně než loni. Počet řízení ale o pětinu vzrostl.