Více než třetina Čechů (37 %) již přišla o svůj mobilní telefon. Nečastějšími důvody jsou krádež či ztráta, přičemž nejpostiženější skupinou jsou muži a z hlediska věku lidé do 24 let.

"Přesto si 42 procent uživatelů nikde nezálohuje kontakty, a když už, tak sotva jednou za rok (39 %). Pouze 14 procent tak činí alespoň jednou měsíčně,“ říká Tommy Ahlers generální ředitel společnosti ZYB, která je mezinárodním poskytovatelem služeb pro mobilní telefony.

K zálohování lidé používají především počítač (34 %) nebo si kontakty přepíší na papír (16 % uživatelů). Nejčastější důvody pozbytí mobilu jsou krádež, ztráta, zapomenutí (v taxi či jiných dopravních prostředcích, na večírku, venku), nehoda (telefon se dostane do vody nebo spadne a rozbije se).

Lidé spoléhají na přístroje, nepamatují si telefonní čísla

Málokdo si přitom důležitá telefonní čísla pamatuje. Nejhůře s pamětí na tom jsou muži, a co se týče věku, lidé v rozmezí 45–54 let. Z průzkumu navíc vyplývá, že 70 procent lidí si pamatuje nanejvýš pět telefonních čísel uložených v mobilu.

„To je žalostně málo, protože 49 procent uživatelů má ve svém mobilním telefonu uloženo více než 150 kontaktů. Více než 300 kontaktů má uloženo 11 procent dotázaných,“ dodává Ahlers.

Přečtěte si také: Jak si vybrat nejlepší mobilní telefon s navigací


Jsou to zejména muži a z hlediska věku jde o lidi, jimž je 35–44 let. Přes ledabylé zálohování si lidé kontaktů paradoxně cení více než mobilního telefonu.

„Pro 59 procent majitelů mobilů mají kontakty v současné době větší hodnotu než samotný přístroj,“ říká Tommy Ahlers. Podobně respondenti reagovali i na dotaz, co by jim nejvíce vadilo, pokud by přišli o svůj telefon. Pozbytí přístroje by je společně se ztrátou kontaktů mrzelo nejvíce.

Češi často kupují nové mobily

Téměř polovina respondentů si kupuje nový mobilní telefon alespoň jednou za dva roky. Frekvence nákupu nového mobilního telefonu je nejvyšší mezi uživateli ve věku 25–34 let, muži a lidmi s vyšší útratou za mobilní služby.

Společnost ZYB proto přichází na český trh se službou zyb.com umožňující bezpečně zálohovat, spravovat a sdílet data uložená v mobilních telefonech a udržovat uživatele ve spojení s přáteli a rodinou.

Služby jsou provozovány prostřednictvím internetu a jsou zdarma. Uživatelé na ZYB ve světě dosud uložili více než 23 miliónů kontaktů.