Přesněji řečeno, nejde tak úplně o zákaz, ale o "přikázání", které obyvatelé města okamžitě označili za jedenácté přikázání, doplňující známé křesťanské desatero. Městská rada totiž rozšířila dosavadní bod 3 přepravního řádu, v němž se uvádělo, že "se zakazuje hlučení a muzicírování, včetně elektronických přístrojů".

Dodala k němu, že "s ohledem na ostatní cestující platí přikázání upustit od používání mobilních telefonů s výjimkou jejich nehlučných funkcí". Původně mělo opatření platit i na zastávkách, tato pasáž byla ale nakonec vypuštěna. V informačním letáku k tomuto nařízení se upřesňuje, že jde o "principiální zákaz užívání mobilů" v prostředcích MHD a že cestující by měli před nástupem do autobusu nebo tramvaje vypnout vyzvánění svých mobilů a sami nikomu nevolat.

Za telefonování budete z MHD vysazeni

Kontrolou dodržování jsou pověřeni revizoři a řidiči, kteří mají neukázněné cestující napřed napomenout a "ve zvláštních případech nepoučitelné pasažéry vysadit". To ovšem vyvolalo okamžitě protesty řidičů, kteří říkají, že jsou v autobusech a tramvajích od toho, aby se věnovali řízení, a ne aby prováděli nějaké kontroly.

Nedávno znovu zvolený starosta Štýrského Hradce, lidovec Siegfried Nagl, říká, že "politik musí někdy plavat i proti proudu". Političtí odpůrci ve vášnivé debatě, předcházející schválení výnosu, naopak označovali nové opatření za zcela nesmyslné nebo přinejmenším naprosto zbytečné.

Cestující pak většinou namítají, že nařízení je asi tak stejně smysluplné jako zákaz pláče malým dětem, nebo poukazují na to, že hlasitý rozhovor dvou cestujících způsobuje větší hluk než telefonní rozhovor, z něhož okolí slyší jen jednu stranu. Velká většina však bere nařízení s nadhledem a spíše pobaveně. Zřejmě i proto, že za jeho porušení nehrozí nikomu žádné tresty ani pokuty.