Program IE Xtreme pracuje pouze v prostředí Windows XP a programem Internet Explorer verze 4 a vyšší.

Verze 2.2 byla uvolněna ke stažení již 10. září 2004 a nabízela také funkci blokování pop-up oken. S příchodem opravného balíku Service Pack 2 pro operační systém Windows XP již tuto vlastnost není třeba aktivovat - tvůrci navíc její grafické ztvárnění v utilitě nabízejí plně odstranit (záložka Options->Hide IEX Pop-up).

Mezi vlastnosti programu, které stojí za upozornění, patří například automatické vyplňování on-line formulářů, kdy si v aplikaci přednastavíte požadované údaje a stiskem vybraného tlačítka je rázem do dané internetové stránky přenesete (Form Fill Profile).

Vynechat určitě ani nelze blokovací funkce programu (Surf Control), kdy si můžete na tzv. bezpečném listu (Safe list) zvolit, na které stránky bude možno se připojit a na které ne (Block List). Na vedlejší záložce označené jako Activity Log navíc vidíte datum a čas a adresu všech internetových stránek, na něž bylo po dobu aktivovaného IE Xtreme přistupováno.

Z tohoto důvodu také tvůrci doporučují chránit program heslem, které lze nastavit v kolonce Surf Control->Set Administrator Password.

Jestliže vyplníte záložku Options->E-mail Monitor, pak bude program upozorňovat na došlé e-mailové zprávy. Poslední zmínka patří vlastnosti aplikace zvané jako "Cache Cleaner", kde je možno vymazávat cache, historii a cookies prohlížeče IE.

DOWNLOAD, homepage, 1,8 MB, 7/10