Využívat služeb aplikace Instant Convertor je velmi snadné a přehledné. Pouze vyberete příslušný box, který znázorňuje jednotky, jež budete převádět a do levého dolního prázdného pole zadáte požadovanou hodnotu. Výsledek se ihned zobrazí v protilehlém okénku.

Program v sobě integruje i klasický kalkulátor, který je velmi podobný tomu ze systému Windows - naleznete jej v záložce "Tools".

Navíc pokud si stáhnete stránku odkazující se na periodickou tabulku prvků celou (například přes prohlížeč Internet Explorer, kdy dáte uložit jako "úplná webová stránka"), pak získáte i offlinově použitelný nástroj, který vám po kliknutí na jakýkoliv prvek nacházející se v dané periodické soustavě, následně sdělí jeho název, atomové číslo, hmotnost, bod tání a varu.

DOWNLOAD, homepage, 3.45 MB, 9/10