Úvodní obrazovka patří rychlému průvodci programem (Quick Guide), který vám v krátkosti sdělí, jak fotografie do aplikace dostat (automatickým vyhledáním na disku, zkopírováním z fotoaparátu, skeneru nebo vložením z vybrané složky), kterak je uspořádat (Organize), upravit (Fix), vytvořit z fotek pohyblivé slide-show (položka Create) nebo jak je sdílet na internetu pomocí ikony "Share".

Hlavní panel programu nese název "My Catalog" a vévodí mu lišta s posuvníkem, kterým se přesouváte po časové ose, kdy projíždíte mezi sériemi fotografií, jež jste v daném měsíci/roce pořídili.

Každou fotografii můžete pomocí záložky "Tag" přidat do libovolné skupiny - např. do kategorie oblíbených, míst, lidí, atd. Navíc volbou "New Tag" budete schopni vytvářet nové kategorie (pouze v plné verzi programu) nebo jejich podskupiny "New Sub-Category".

S tímto faktem úzce souvisí ikona s názvem "Organize", neboť po jejím zvolení se vedle výpisu fotografií či obrázků zobrazí strom dostupných kategorií - pomocí drag & drop systému (přetáhnutím s pomocí myši) je můžete na snímky jakoby "pokládat" a ty pak patří do vámi určených kategorií či sub-kategorií. V tomto leží stěžejní část programu, protože foto-editačních schopností (dostupné přes ikonu "Fix Photo"), které nabízí tento program, je pomálu a zahrnují otáčení, výřez a ostření fotografie plus automatické vyrovnání barev, úrovní a kontrastu.

Aplikace je schopná vystavit fotografie (pomocí ikony "Share") na webové rozhraní (služba Photoshop Photo Sharing) nebo je přímo zasílat prostřednictvím elektronické pošty, což je asi mnohem více využitelná vlastnost.

Adobe Photoshop Album 2.0 Starter Edition je programem nenáročným na obsluhu a přitom schopným si velmi dobře poradit s organizací fotografií. Vzhledem k tomu, že je nabízen zdarma, nenabízí více foto-editačních možností jako jeho placený kolega (Adobe Photoshop Album 2.0 - cca 1000 korun). Uživateli, kterému jde o co nejrychlejší správu vytvořených snímků bez větších nároků na jejich úpravy, však určitě bohatě postačí.

 

DOWNLOAD, homepage, 6.2MB