CombiMovie je malý program, který vyniká rychlostí a snadností své obsluhy. Jestliže potřebujete ihned spojit dvě a více složky ve formátu *.mpg/mpeg, které jste například získali z digitálního fotoaparátu, kamery nebo stáhli z internetu, pak určitě zkuste využít jeho služeb.

Soubory, které chcete spojit, umístěte do libovolné složky, již poté v hlavním okně aplikace CombiMovie vyberete (adresářový strom po levé straně).

CombiMovie vaše videa automaticky rozpozná a přidá do sekvence, odkud můžete na data dále nahlížet (přes volbu "Enable") nebo měnit pořadí zvolených souborů pomocí kláves "Up" a "Down" (nahoru/dolů) či je opětovně uspořádat ("Sorted"). V tomto sledu se posléze ukáží v konečném videu získaném jejich spojením do jediné sekvence.

Položka "Outpup Filename" označuje název výsledného videa (standardně "Join.mpg"), který můžete samozřejmě definovat jinak. Jestliže zatrhnete volbu "Play result after joining", pak program konečné video samočinně přehraje.

DOWNLOAD, homepage, 400 kB