Jistě se ptáte, jak je taková netradiční disciplína, jako editorská práce v tištěném médiu převedena do podoby virtuální počítačové hry? Stačí se podívat na název výrobce a hned máme trochu jasněji. Podle něj jej totiž každá práce o hledání věcí, které do celkového obrazu nepatří.

Takže budete jednu po druhé prohlížet stránky budoucího časopisu a hledat, kam mohli autoři ukrýt tu či onu drobnost. Nelze klikat na všechno jen tak bezmyšlenkovitě, naopak si někdy můžete pomoci drobnou nápovědou. Poznámka: abyste se zorientovali je nutné znát alespoň základy angličtiny.

:. Zeal

Samotné hledání předmětů se stane poměrně monotónní, proto se vás snaží tu a tam rozptýlit nějaké mezihry, například obarvování šatstva podle daného schématu. Ani to však není intelektuálně nijak náročné, a tak lze hru jako celek doporučit pro mladší hráče, zejména ženského pohlaví.

DOWNLOAD, homepage, 45 MB, 6/10