Ono odebírání se děje, jak jinak, pomocí ničení. Kliknete tedy na kostku, ona zmizí a nejzajímavější je sledovat, co se děje dál. Celá pyramida (nebo spíš hromada) se dá nekontrolovatelným způsobem do pohybu. Nejdříve budete hodně překvapeni, protože to odpovídá elementárním pravidlům fyziky jen velmi vzdáleně. Na druhou stranu nikdy přesně nevíte, co se stane, a tak se hra stane o mnoho zajímavější.

:. Physico 

Mezi všemi těmi kostkami mají dvě – červená a černá – zásadní postavení. Cílem vašeho snažení je totiž, aby se vzájemně potkaly. Jakmile ale červená dopadne někam jinam na zem, můžete začít znovu.

Ačkoli to celé může znít docela jednoduše, ve výsledku je to docela podařená zábava. Pokud máte rádi takovou tu stolní hru, při níž z věže odebíráte kostky tak dlouho, dokud se někomu nezhroutí pod rukama, pak se vám tento titul bude zaručeně líbit.

DOWNLOAD, homepage, 2.1 MB, 8/10