Biketrial je v našich končinách poměrně mladý a zatím ne příliš rozšířený sport. A to se snaží tvůrci této hry změnit. Už na první pohled je jasně patrná inspirace klasikou tohoto žánru - Elastománií. Stejně jako tam, i zde vidíte cyklistu z boku a snažíte se s ním zdárně překonat všechny překážky, ať už přírodního nebo umělého charakteru.

Poněkud jiné je ale ovládání. V matici kláves Q, W, E, A, S, D, Y, X, C si volíte různé triky, které pak provádíte mezerníkem.

Co bychom mohli hře vytknout je nepříliš povedená grafická stránka. Dívat se na zubatě vystřiženého cyklistu, který velikostně nepříliš souhlasí s bicyklem, na němž jede, a to vše na doslova hnusném šedém pozadí, není příliš zážitek.

DOWNLOAD, homepage, 34 MB, 7/10