Jak už bylo řečeno, základem všeho je hrací plocha pravidelně rozdělena do čtverců. Nejprve se jedná o zahřívací velikost 5 x 5, ta ale později začne narůstat. U každého řádku i sloupce najdete číslo, respektive čísla, která pro vás mají zásadní vliv. Ukazují totiž, kolik čtverců je možno v dané řádce či sloupci obarvit. Víte tedy kolik, ale nevíte jaké - to musíte vyčíst vzájemným kombinováním údajů u řádek a sloupců. Až se vám podaří obarvit všechna patřičná políčka, můžete se pokochat pohledem na složený obrázek (pokud ho vůbec v té změti hran rozeznáte) a postupujete dál. 

Grafika je tradičně strohá, žádné velké pokoukání to není. O tom však hra není - naopak přichází s originálním nápadem, který určitě zaujme příznivce všech možných hádanek a rébusů.

DOWNLOAD, homepage, 0.9 MB, 6/10