Tablety při výuce používá 19 procent učitelů a devět procent žáků. Nejvyužívanějšími digitálními technologiemi zůstávají stolní počítače, interaktivní tabule a on-line úložiště výukových materiálů. S tím, že tablet je vhodná pomůcka při výuce, souhlasí přes 80 procent učitelů a studentů a 94 procent rodičů. Studenti jej při hodinách používají k zapisování poznámek, k vyhledávání informací, ale také ke sledování sociálních sítí.

"Důkladná příprava hodin za využití tabletů je pro učitele sice časově náročná, tato práce však přináší do hodin nový rozměr. Studenti pracují s tablety rádi a lépe se zapojují do výuky," popsal výuku s tablety zástupce ředitele pražského Gymnázia Jana Palacha Vít Janda.

Smartphony ve výuce? Většina pedagogů je proti

Začlenění chytrých telefonů do výuky ale podporuje jen 46 procent pedagogů. Vlastní jej sice 84 procent dotázaných studentů, podle většiny učitelů ale žáci s mobilem ruší při výuce. Vyučující se také obávají, že s mobily studenti podvádějí při testech. Taháky v mobilu v průzkumu přiznalo 16 procent studentů.

Chytré telefony využívají žáci, rodiče i učitelé také pro objednávání obědů, sledování on-line rozvrhů nebo on-line omluvenky.

I přes dobré zkušenosti pilotních škol zkoušejících výuku s tablety je ale stále pro většinu škol problém získat peníze na vybavení alespoň jedné třídy technikou. Školy shánějí peníze přes granty a dotace, ale i sponzory. S finanční podporou na digitální vzdělávání se počítá v příštím čerpacím období z evropských fondů.