V leuvenských laboratořích spolupracují týmy designerů se softwarovými a především hardwarovými inženýry. Důvod spolupráce je prostý, vytvořit co nejkvalitnější zvuk, který je omezen cenou a určením výrobku. Hlavní slovo přitom mají vždy posluchači, kteří rozhodují o tom, jaký zvuk má daný produkt šířit ze svých reproduktorů.

Krásný design neznamená kvalitní zvuk 

Společnost nejprve stanoví jasnou cílovou skupinu, pro kterou budou reproduktory určeny. Během workshopu byl postup vývoje prezentován na regálových reproduktorech střední velikosti řady SoundSphere. Designéři nejprve předložili inženýrům pouhou myšlenku, ve které si přáli umístit výškové reproduktory nad výstup středového reproduktoru. Inženýři nejprve vytvoří v malé dílně první prototyp reproduktoru, který odpovídá nápadu designérů a pustí se do testování ve zvukotěsné komoře.

Philips Fidelio Sound sphere

Philips Fidelio SoundSphere

FOTO: Roman Zavřel, Novinky

Postupně podle naměřených výsledků upravují tvar reproduktorů tak, aby byl zvuk co nejčistší a nejkvalitnější. Již během tohoto procesu se pochopitelně počítá také s výslednou cenou reproduktorů. Když jsou inženýři se zvukem prototypu spokojeni, předloží jej designérům společně s vysvětlením, jaká pravidla je při konstrukci nutné dodržet, aby bylo dosaženo požadované zvukové kvality. Designéři následně navrhnou design reproduktorů při zachování již zmíněných pravidel a vyrobí několik dalších prototypů.

Konečné slovo mají posluchači

V momentě, kdy je již hotový prototyp reproduktorů, domácího kina, sluchátek, nebo například dokovací stanice pro mobilní telefony iPhone, vstupuje do hry nejdůležitější faktor celého vývoje, sluch profesionálních posluchačů, kteří společně s netrénovanými zákazníky hodnotí kvalitu zvuku. Při hodnocení se využívají elektronické dotazníky, kde na zhruba padesáti různých položkách posluchači určují, jak na ně působí jednotlivé prvky zvuku. Ve všech laboratořích společnosti je vždy dvanáct expertů, kteří své poslechové schopnosti musí každoročně certifikovat.

Laboratoř Philips v Leuven: Testování sluchátek.

Laboratoř Philips - testování sluchátek

FOTO: Roman Zavřel, Novinky

Během hodnocení se také porovnávají výrobky stejného určení od více výrobců. Všechny hodnocené produkty jsou skryté za zvukově propustnou plentou, aby hodnotitelé nebyli ovlivněni sympatiemi k té či oné značce nebo výrobku.

Konkrétně Philips má čtyři místa, z toho dvě v Evropě a dvě v Asii, ve kterých dochází k testování zvukové kvality produktů profesionálními i amatérskými posluchači. Zajímavé je, že se požadavky na kvalitu a zbarvení zvuku výrazně liší podle původu posluchačů. Například v Indii posluchače příliš nezajímá kvalita zvuku, mnohem větší důraz je kladen na hlasitost a dynamiku.

Laboratoř není výrobní hala

V momentě, kdy jsou všechny strany podílející se na tvorbě reproduktoru spokojeny, odesílají se výrobní plány a postupy do obrovských výrobních závodů, produkujících tisíce reproduktorů denně. Tyto výrobní haly již nemají s laboratoří nic společného a nemohou zasahovat do tvorby nového produktu.