První myš a Engelbartův koncept interakce mezi člověkem a počítačem dal vzniknout novému odvětví, jež na stoly uvedlo již stovky miliónů polohovacích zařízení.

:. Myši se staly za několik desítek let neodmyslitelnou součástí takřka všech počítačových sestav. foto: Logitech

1961 - první ukazováko připomínající myš

Během konference si Dr. Douglas C. Engelbart ze Stanfordského výzkumného institutu (SRI) vytáhl poznámkový bloček, který nosil v náprsní kapse, a načrtl obrázek zařízení, jež by lidem umožnilo fyzickou interakci s CRT obrazovkou počítače. Později v roce 1962 toto zařízení popisuje jako ukazovátko ve své práci „Umocnění lidského intelektu: Rámcový koncept.“

1964 - prototyp myši

Bill English, vedoucí konstruktér v Engelbartově výzkumném středisku Augmentation Research Center (ARC) v rámci Stanfordského výzkumného institutu (SRI) vytváří prototyp první počítačové myši. Původní myš byla vyřezána z kusu dřeva a obsahovala kolečko, které převádělo pohyb zařízení na posun kurzoru na obrazovce.

Zařízení mělo jedno červené tlačítko na horní straně a kabel vycházející z její zadní části a kdosi v Engelbartově laboratoři poznamenal, že vypadá jako myš. Pojmenování se uchytilo. Do dnešního dne si nikdo nevzpomněl, kdo konkrétně myš takto pojmenoval jako první.

:. Prototyp myši Foto: Bootstrap Institute

1967 - patentový úřad

21. června Engelbart podává patentovou přihlášku s názvem „Ukazatel X-Y polohy pro zobrazovací systém“.

V anotaci patentu se uvádí: Ukazatel X-Y polohy ovládaný pohybem ruky na jakémkoli povrchu, jenž vytváří pohyb kurzoru na displeji katodové obrazovky – řídící logika ukazatele generuje signály, které udávají jeho polohu a na jejichž základě se kurzor na obrazovce zobrazí v odpovídající pozici.

Řídící mechanismus ukazatele se skládá z kolečka pro indikaci polohy v ose X a kolečka pro indikaci polohy v ose Y, které jsou na sebe kolmé, otáčejí se úměrně pohybu mechanismu ve směru osy X a Y a které ovládají reostaty vysílající signály přes kabel připojený k počítači, jenž řídí zobrazení na CRT obrazovce.

1968 - myš představena lidem

9. prosince byla počítačová myš poprvé představena veřejnosti. Během události, která je často označována jako „Matka všech prezentací“, představil Engelbart a jeho 17 kolegů ze SRI 90 minutovou demonstraci pro veřejnost na konferenci Fall Joint Computer Conference v San Franciscu.

Kromě myši tento tým dále představil hypertext, objektové adresování, dynamické propojování souborů a spolupráci dvou lidí přes sdílenou obrazovku, kteří komunikovali slovem i obrazem přes síť.

1974 - moderní a funkční podoba myši

Jean-Daniel Nicoud na švýcarské Státní polytechnické škole v Lausanne (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) vyvíjí moderní myš s jednou kuličkou a dvěma tlačítky. Když Engelbart Nicoudovi poslal výkresy své vize myši, Nicoud nahradil potenciometry optickými kodéry.

:. Běžná optická myš Foto: Archiv

1981 - optická myš

2. října ve švýcarském městečku Apples je založena společnost Logitech jako konzultační firma – zakladateli jsou Pierluigi Zappacosta, Daniel Borel a Giacomo Marini. Dick Lyon a Steve Kirsch vynalezli dvě nové myši, obecně označované jako „optické myši“. Tyto původní optické myši pracují na speciální podložce se strukturou bodů nebo linek.

1983 - první myš od Applu, Microsoft přišel druhý

Leden. Společnost Apple představuje počítač Apple Lisa za 9 995 USD s prvním grafickým rozhraním, které používá myš. I když Lisa nebyla úspěšná komerčně, položila základ pro uvedení osobního počítače Macintosh. 2. května společnost Microsoft představuje myš Microsoft Mouse. Říká se jí „zelenooká myš“ kvůli dvěma zeleným tlačítkům a prodávala se za 195 USD.

1995 - Logitech představil první trackball

Logitech představuje TrackMan Marble. Na rozdíl od předchozích myší, které používaly kuličku připojenou buď na mechanické nebo optické kodéry, TrackMan Marble využívá novou technologii patentovanou společností Logitech a nazvanou Marble Sensing Technology.

Logitech TrackMan Wheel:. Logitech TrackMan Wheelfoto: Novinky

Tato technologie používá kuličku s mřížkou bodů citlivou na světlo. Pohyb kuličky trackballu sleduje kamera – a vyspělá optika spolu s logikou, jež vyhodnocuje nervovou síť těchto bodů, dokáží převést informace o směru a rychlosti pohybu kurzoru pro počítač.

Kromě samotné kuličky zařízení neobsahuje žádné další pohyblivé části, takže problémy se špínou a prachem, které byly postrachem u dřívějších způsobů konstrukce myší, jsou tak odstraněny.