Na nové technologii pracuje v rámci MIT institutu Marin Soljacic ze sekce Department of Physics and Research Laboratory of Electronics.

Odborník považuje za hlavní problém přenosu energie vzduchem ke konkrétnímu zařízení zejména skutečnost, že přenos energie musí probíhat určitým směrem přímo ke spotřebiči.

Když je však vysílač umístěn na jiném místě, nebo orientován jinak, může být s bezdrátovým přenosem energie problém. Toto se dá vyřešit nasazením vícesměrových výkonných antén, které pak energii šíří do všech možných směrů.

To ale vyvolává další problém, totiž, že příliš mnoho vyzářené energie začíná poškozovat lidské zdraví...

Soljacicův tým proto postupuje tak, že projektuje speciální antény, které vytvářejí elektromagnetické pole s určitou frekvencí, jenž se jakoby ve smyčce "drží" napájeného zařízení a vysílače a přenášená energie tak není plně vyzařována do okolí.

Teoreticky by měl celý systém fungovat na dálku asi pěti metrů. Ovšem pozor - tým doposud nesestavil žádný prototyp, stále se pohybujeme v rovině počítačových simulací a teoretických kalkulací.