Hlavní obsah

Co podniknout při ztrátě mobilního telefonu

V dnešní době se dá v podstatě odcizit či ztratit téměř cokoli. Zvláště pak malá, lehce přenosná, ale také drahá spotřební elektronika. Takovou věcí může být i mobilní telefon.

Co podniknout při ztrátě mobilního telefonu

Připravili jsme pro vás sled kroků, které byste měli jako poškození udělat, a to nejlépe bezprostředně po zjištění krádeže.

T - MOBILE

V případě odcizení nebo ztráty SIM karty je dle Všeobecných podmínek společnosti RadioMobil nutné neprodleně tuto skutečnost oznámit telefonicky a následně též písemně na oddělení péče o zákazníky (tel.: 603 603 603, adresa: RadioMobil, Evropská 178, Praha 6, 160 67).

Dále je potřeba odcizení SIM karty oznámit Policii ČR a předlo-žit společnosti RadioMobil písemné potvrzení Policie ČR o tomto oznámení. T-Mobile

Tarifní zákazníci

Pokud jste majitelem tarifního telefonu (máte uzavřenu smlouvu), kontaktujte co nejrychleji Infolinku T-Mobile a požádejte o zablokování odchozích hovorů a hovorů v roamingu. Infolinka je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dovoláte se třemi způsoby:

a) z pevné linky nebo od jiného operátora 603 603 603

b) ze zahraničí: +420 603 603 603

c) z jiného mobilního telefonu T-Mobile zkr. volba 4603 (zdarma)

Pro identifikaci je nutné sdělit telefonní číslo a heslo pro komunikaci s operátorem. Blokování je provedeno ihned a je zpoplatněno částkou 400 Kč bez DPH 5 % (420 Kč s DPH). Tato částka je vyúčtována na následující vystavené faktuře. Blokování nemá vliv na účtování měsíčního paušálu. Poté je možné na kterékoliv prodejně T-Mobile (značkové prodejně i u dealera) požádat o vystavení nové SIM karty s původním telefonním číslem.

K žádosti je třeba předložit platný OP, podnikatel - platný OP a živnostenský list, firemní zákazník pak plnou moc od statutárního orgánu, výpis z obchodního rejstříku a platný OP.

Na základě předložených dokladů vám bude vydána nová SIM karta se stejným telefonním číslem. Posledním krokem je zavolání na infolinku T-Mobile na číslo 987, kde si na základě svého hesla necháte odblokovat odchozí hovory.

Twistoví zákazníci

Pokud dojde k odcizení nebo krádeži Twist SIM karty, službu blokování SIM karty T-Mobile zákazníkům nenabízí. Mohlo by totiž snadno dojít ke zneužití. Operátor nezná skutečného majitele telefonu. Pou-ze pokud budete mít zájem, může být na vaše přání, ztráta či odcizení telefonu a SIM karty zaznamenána na T-Mobile informační lince do speciální databáze pohřešovaných telefonů.

V případě, kdy kontaktuje informační linku osoba, která telefon či SIM kartu najde, může T-Mobile původního majitele kontaktovat na základě údajů, které poskytl do této databáze. Ovšem i v tomto případě je dobré ztrátu nahlásit Policii ČR.

EUROTEL 

Tarifní zákazníci

Jste-li zákazníky využívajícími tarifních programů společnosti Eurotel, můžete při ztrátě či zcizení zablokovat SIM kartu. A to hned třemi způsoby

a) telefonicky na Oddělení slu-žeb zákazníkům: telefonní číslo: +420 2 6701 6701, Zelená linka: 800 33 00 11 (zdarma pro volání z pevné sítě na území ČR)

b) faxem: +420 2 6701 6733

c) osobní návštěvou ve značkové prodejně Eurotelu

Zablokování SIM karty je zdarma. Je nutné vždy uvést zákaznické identifikační číslo, jméno a rodné číslo. Stejné údaje jsou potřeba i při blokovaní SIM karty faxem. Při vázané smlouvě na 12 nebo 24 měsíců se musíte do 14 dní od zablokování SIM karty dostavit do značkové prodejny Eurotelu, kde získáte novou SIM kartu. Pokud nejste vázáni smlouvou, můžete se dostavit pro novou kartu kdykoliv. K těmto transakcím budete potřebovat následující doklady: občanský průkaz + jeden další doklad (pas, řidičský průkaz, rodný list) + smlouvu se společností Eurotel.

Další možností je zablokování mobilního telefonu. Blokace telefonu je opět zdarma. Zablokovat po-užívání mobilního telefonu v síti Eurotel pomocí jeho IMEI kódu lze v případě krádeže mobilního telefonu, ne tedy v případě ztráty. Po ohlášení krádeže na Oddělení služeb zákazníkům a zablokování SIM karty musíte do 24 hodin zaslat faxem nebo doručit osobně potvrzení od Policie ČR o krádeži společně se záručním listem telefonu, na kterém je uveden IMEI kód telefonu. Pak bude mobilní telefon blokován pro použití v síti společnosti Eurotel.

GO zákazníci

Uživatelé Go sad mohou využít pouze zablokování mobilního telefonu. Blokace telefonu je zdarma. Zablokování IMEI kódu telefonu Eurotel provede na základě žádosti, a to v případě, že telefon bude ukraden nebo se ztratí.

Žadatel musí předat tyto informace:

a) podepsanou žádost o blokaci IMEI kódu Go telefonu. Tato žádost musí obsahovat IMEI kód, telefonní číslo, které bylo s telefonem používáno nejméně měsíc

b) oznámení od Policie ČR, že ztráta nebo odcizení telefonu bylo ohlášeno

c) fakturu, pokladní doklad nebo záruční list, potvrzující koupi telefonu

Tato informace musí být odfaxována na tel: 267 016 321 do 24 hodin od okamžiku, kdy Policie ČR vydala potvrzení o hlášení ztráty nebo odcizení telefonu. Eurotel nebude blokovat Go služby. Zablokovat lze pouze telefony používané v rámci sítě Eurotel. Všechny ostatní informace můžete obdržet na Go lince.

OSKAR

V případě Oskara musíte zavolat na OskarLinku, kde se identifikujete svým heslem. Na základě identifikace je vám maximálně do jedné hodiny zablokováno telefonní číslo. Platí, že čím dříve, tím je větší šance, že zloděj nebude moci zneužít váš mobil a napáchat na vašem účtu vysoké škody. V případě Oskara pro blokování SIM kontaktujte OskarLinku na 800 770 077.

Tarifní zákazníci

Po ohlášení vám Oskar zablokuje odchozí hovory, příchozí se mohou přijímat. Pokud totiž například kartu později najdete, lze kartu zdarma odblokovat (paušál ovšem stále běží). Mimo to je u Oskara klient chráněn volací zálohou. Pokud by tedy chtěl někdo zneužít ztracenou/ukradenou kartu, může využít jenom volací zálohu + volné minuty, poté ho systém zablokuje.

Můžete si zažádat o stejné telefonní číslo, které dostanete za poplatek 1000 Kč bez DPH, blokace samotná je zdarma. Dle všeobecných podmínek byste krádež měli vždy nahlásit Policii ČR.

Oskartoví zákazníci

I v případě Oskarty zavolejte na bezplatnou linku OskarLinku - 800 77 00 77, kde vám po ověření údajů (úspěšné autentizaci) bude SIM karta zablokována. Za novou SIM kartu se stejným číslem, kterou vám Oskar zašle domů, zaplatíte 1000 Kč bez DPH.

Platí pro všechny

Všem poškozeným doporučuji vždy krádež ohlásit i na Policii ČR všichni operátoři se účastní trestního řízení v rámci platných právních předpisů. Relativně by bylo možné i telefonní přístroj se SIM kartou vystopovat, ale žádný z našich operátorů na to nemá technické vybavení ani dostatečný počet pracovníků.

Mobil si můžete pojistit

U společnosti Eurotel Praha si můžete svůj mobilní telefon i pojistit, a to v nabídce "Eurotel pojistný program", která snižuje následky krádeže mobilního telefonu. Za roční pojistné od 790 Kč máte nyní jako zákazníci Eurotelu (Eurotel, Go i T!P) jistotu, že v případě uznané krádeže či loupeže mobilního telefonu získáte zdarma stejný nebo ekvivalentní přístroj.

Eurotel pojistný program kryje hned několik pojistných událostí krádež za předpokladu překonání překážky včetně krádeže z nestřeženého uzamčeného automobilu a loupež, kdy pachatel použil násilí nebo pohrůžky násilím. Pojištění přitom platí nejen na území České republiky, ale po celém světě při cestách, jejichž délka nepřesahuje 90 dní.

Roční pojistné závisí na aktuální nedotované ceně mobilního telefonu v době podpisu pojistné smlouvy. Za telefony s cenou do 10 tisíc korun zaplatíte roční pojistné 790 Kč, u přístrojů v rozmezí 10-20 tisíc korun zaplatíte 1290 Kč a nejdražší mobilní telefony do 35 tisíc korun lze pojistit za 1890 Kč. Pojistit je možné jen mobilní telefony mladší než dva roky - závisí na datu nákupu uvedeném na záručním listu. Další podmínkou je, že telefon pochází ze skladu Eurotelu.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků