"Vzhledem k tomu, že ve vládní síti Govnet jsou provozovány (...) služby určené na komunikaci fyzických a právnických osob se státem a služby, které by měly garantovat zabezpečenou komunikaci státních orgánů mezi sebou, nařídil předseda vlády provozovateli vládní sítě Govnet učinit okamžitou nápravu aktuálního stavu," uvedl úřad vlády.

Bližší informace o odhalených nedostatcích ve vládní síti nebyly zveřejněny. Úřad vlády pouze uvedl, že šéf vojenského zpravodajství informoval členy bezpečností rady státu o mimořádně závažných zjištěních, které vyplývají z bezpečnostního auditu.

Vykonáním prověrky zabezpečení vládní sítě pověřil Pellegrini šéfa vojenského zpravodajství loni na podzim, a to zejména v reakci na odhalený případ kybernetického útoku na počítačovou síť slovenského ministerstva zahraničí. Slovenští vojenští zpravodajci tehdy po analýze počítačů zjistili, že šlo o škodlivý kód, který umožňoval útočníkům ze zahraničí přístup k dokumentům na počítačích ministerstva.