„Locky byl v minulých dnech objeven v nové formě. Nová varianta dostala jméno Osiris podle koncovek zašifrovaných souborů,“ uvedl Pavel Bašta, bezpečnostní analytik CSIRT.CZ, který je provozován sdružením CZ.NIC.

Oba škodlivé kódy mají přitom stejný rodokmen – patří do skupiny vyděračských virů, které se souhrnně označují jako ransomware.

Nová hrozba je stejně jako předchůdce šířena nejčastěji e-mailovými zprávami s přiloženým infikovaným Excel dokumentem.

„Po spuštění souboru je uživatel vyzván k povolení maker. Spuštěné makro pak následně spustí systémový proces Rundll32.exe s načtenou infikovanou dll knihovnou obsahující Osiris. Při nákaze dochází k zašifrování dokumentů, fotek a dalších obvyklých typů uživatelských dat,“ vysvětlil technickou stránku věci Bašta.

Dešifrovací algoritmus není znám

Samotný útok tedy probíhá úplně stejně, jako tomu bylo dříve u Lockyho. Sluší se připomenout, že tento vyděračský virus počítačoví piráti začali v minulých týdnech šířit nejen prostřednictvím e-mailů, ale také skrze falešné fotky na sociálních sítích.

Ani u jednoho ze zmiňovaných vyděračských virů se po úspěšném útoku lidé ke svým datům již nedostanou. „K odstranění nákazy již existují doporučené postupy, ale dešifrovací algoritmus zaručující obnovu dat zatím není znám,“ uzavřel Bašta.

Jak se bránit proti vyděračským virům?
Neotvírejte přílohy e-mailových zpráv od neznámých a podezřelých adresátů.
Pravidelně zálohujte svoje data. V případě nákazy se počítač jednoduše přeinstaluje a zašifrovaná data se mohou obnovit i bez placení výkupného nebo nutnosti je odšifrovat.
Externí disky nebo jiné úložné systémy, na které jsou data zálohována, by neměly být neustále připojeny k počítači. Minimalizuje se tím riziko, že se vyděračský virus zabydlí i u zálohovaných dat.
Pravidelně aktualizujte operační systém i jiné programy. Znesnadníte tak práci počítačových pirátů, kteří se snaží objevené trhliny zneužít k propašování škodlivých kódů.
Nutné je také pravidelně aktualizovat antivirový program, případně jiné bezpečnostní aplikace.
Nepoužívejte programy, pro které již výrobce ukončil podporu. Hrozba nákazy například na Windows XP je mnohonásobně vyšší než u novějších verzí tohoto operačního systému.