Dodavatel služeb informační bezpečnosti Dell SecureWorks nechal provést velký průzkum postojů k informační bezpečnosti mezi velkými firmami ve 42 zemích světa. Průzkum realizovala agentura Ponemon Institute, která oslovila téměř dva tisíce vedoucích manažerů a IT pracovníků s otázkami ohledně podmínek pro zajišťování IT bezpečnosti, největších vnímaných hrozeb a způsobů, jak hrozbám čelit.

Co se podmínek pro zajišťování IT bezpečnosti týče, polovina respondentů průzkumu očekává nárůst výdajů na IT bezpečnost (z toho 19 % respondentů očekává „významný nárůst“), zatímco pokles očekávají pouhá čtyři procenta respondentů. Průzkum ukázal na nízkou informovanost vedení firem o informační bezpečnosti: víc než polovina respondentů uvedla, že vrcholové vedení a zástupci vlastníků nemají potřebné informace, aby mohli zodpovědně rozhodovat o rozpočtech na IT bezpečnost. Autoři průzkumu považují toto zjištění za systémový problém, který ohrožuje IT bezpečnost ve firmách.

Průzkum Dell SecureWorks ukázal, že mezi hlavními hrozbami, jak je vnímají vedoucí manažeři a jak je vidí IT personál, jsou rozdíly. Podle manažerů jsou největší hrozbou pro IT bezpečnost třetí strany, například dodavatelé cloudových služeb; mezi trojici největších hrozeb toto téma zařadilo 49 % manažerů. Pro IT personál jsou zdroje největšího nebezpečí pro IT bezpečnost jinde: podle 57 % respondentů z této skupiny jsou to nezabezpečené webové aplikace a podle 56 procent jsou to nezodpovědní interní uživatelé. Chyby třetích stran – tedy nejobávanější kategorii pro manažery – zařadilo do trojice největších hrozeb pouze 37 % IT pracovníků. Ti za větší hrozbu považují malware a ostatní „elektronické šiřitele“ IT nebezpečí (42 %).

Jako jednoznačně nejpoužívanější technologie pro zajištění IT bezpečnosti z průzkumu vyšla antivirová řešení, následovaná komplexními systémy pro řízení bezpečnostních incidentů (SIEM – Security incident & event management systems) a systémy pro zabezpečení přístupu.

Nabídka společnosti ESET

„Výsledky tohoto průzkumu potvrzují, že kvalitní bezpečnostní řešení – tedy antivir, doplněný o další ochranné technologie – je stále základním kamenem informační bezpečnosti ve firmách,“ komentuje Martin Skýpala, produktový specialista ze společnosti ESET.

Kvalitním bezpečnostním řešením je například balík bezpečnostních produktů ESET Secure Enterprise. Ten sestává z ochrany pracovních stanic a mobilních zařízení, a také serverů – souborových, e-mailových i gateway serverů. Obsahuje firewall a antispam a také další vrstvy ochrany jako například Exploit Blocker, Pokročilá kontrola paměti nebo Ochrana proti botnetu. Výhodou bezpečnostních produktů ESET pro firmy je, že jsou uživatelsky příjemné, mají extrémně nízké systémové nároky a široké možnosti vzdálené správy.

Vedle bezpečnostních produktů nabízí společnost ESET také další nástroje pro posílení informační bezpečnosti. Důležité – i podle zmíněného průzkumu Ponemon Institute – je zabezpečení přístupu k systémům a datům. K tomuto účelu slouží řešení ESET Secure Authentication, které posiluje tradiční přihlášení o jednorázové heslo, generované zabezpečenou aplikací ve smartphonu uživatele.