Průzkum provedla divize Analytic Services prestižního ekonomického měsíčníku Harvard Business Review, a to ve spolupráci s globální pojišťovnou Zurich Insurance a profesním sdružením risk manažerů FERMA (Federation of European Risk Management Associations). Ekonomická média považují výsledky ve svých komentářích za alarmující – především rozpor mezi vysokým povědomím o hrozbách a nedostatkem zdrojů na jejich řešení.

Klíčová zjištění průzkumu jsou:
–   plných 76 % respondentů souhlasí s tvrzením, že počítačové hrozby a možné úniky dat se v posledních třech letech staly významným zdrojem obav;
–   pouze 44 % respondentů uvedlo, že jejich společnost navýšila rozpočet na informační bezpečnost;
–    pouze 36 % společností provádí školení informační bezpečnosti pro všechny zaměstnance;
–    plných 20 % respondentů deklarovalo postoj, že jejich společnost neinvestuje dostatek zdrojů do kybernetické ochrany;
–    pouze 19 % společností má pojištění proti kybernetickým rizikům;
–    pouze 16 % společností má zřízenou pozici specializovaného bezpečnostního manažera (Chief Information Security Officer).

Britský ekonomický deník International Business Times k výsledkům průzkumu uvedl, že nedostatečná ochrana před kybernetickými riziky může vést ke „globálnímu šoku, jaký jsme v kybernetickém prostoru dosud neviděli“ a následně ke globální finanční krizi.