Průzkum stavu informační bezpečnosti v organizacích na Slovensku v roce 2011 pořádaný společností ESET odhalil, že zkázotvornost škodlivých kódů překonávají ve statistikách příčin výskytu bezpečnostních incidentů lidé, kteří by jim měli v nejlepším případě zabraňovat. Za to, že se tak v řadě případů neděje, může podle odborníků nedostatečné zvyšování bezpečnostního povědomí a školení v rámci firmy.

Jen zhruba čtvrtina společností systematicky vzdělává své zaměstnance v oblasti bezpečnosti. Zbytek firem se tomuto aspektu věnuje nárazově, například při nástupu zaměstnance do zaměstnání nebo v případě výskytu bezpečnostního incidentu. 27 % vedení společností pak neorganizuje podobná školení vůbec.

Co vám hrozí, když nebudou vaši kolegové a podřízení dostatečně a pravidelně proškolováni? Prokazatelně se sníží jejich ostražitost. Budou náchylnější k  chování zvyšujícímu riziko úniku dat. Ať už se jedná o problematiku bezpečnosti hesel, šifrování dat, chování na internetu nebo odolnosti vůči praktikám sociálního inženýrství.

I malé společnosti, zachází-li s množstvím citlivých dat, se může vyplatit najmout si na kontrolu a tvorbu strategie ochrany dat externí firmu. To sice nutně vyžaduje investici, existuje ale vysoká pravděpodobnost, že kvalifikovaná společnost zvládne ohlídat více aspektů než vy nebo váš zaměstnanec IT, který se může plně soustředit jen na byznys. Jak známo, řešit následky vážného selhání bezpečnosti dat vyjde mnohem dráž než prevence.

Kromě školení jsou nutnou součástí firemního řešení počítačové bezpečnosti neoblíbené bariéry a omezení, kterými firma zajišťuje mimo další kontrolu jejich plnění. Jedná se především o zákaz používání soukromého e-mailu a navštěvování vybraných internetových stránek. Jednou z možností, jak dostat firemní počítače pod kontrolu, přináší společnost ESET. Ta nabízí novou generaci svých firemních řešení, kterou nově nabízí ve čtyřech produktových balíčcích.

Součástí licence při nákupu balíků ESET Endpoint Antivirus, ESET Endpoint Security, ESET Secure Business a ESET Secure Enterprise jsou v závislosti na stupni ochrany firewall a antispam, ochrana pracovních stanic, mobilních zařízení, souborových serverů, poštovních serverů a Gateway serverů. Firemní zákazníci nově získají tyto produktové balíčky za výhodnější cenu, než kdyby pořizovali produkty v nich obsažené samostatně.