Nadace Naše dítě - členka Federace pro pohřešované a sexuálně zneužívané děti v rámci své kampaně Stop násilí na dětech! zahájila projekt Bezpečný internet dětem již v roce 2005.

"V první fázi tohoto projektu vytvořila Nadace samolepky a plakáty s Desaterem bezpečného užívání internetu pro desetileté žáky, které jsme rozeslali do všech základních škol v České republice a snažili jsme se na toto nebezpečí upozornit děti, rodiče a veřejnost," uvedla Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace Naše dítě.

V této aktivitě pokračuje Nadace Naše dítě i v roce 2006, a to ve spolupráci s portálem Seznam. "Mapa s desaterem se stala výukovou pomůckou, určitě je přínosné vzdělávat děti v tom, jak se mohou chránit před nebezpečím, které může přinášet internet," dodala Rita Gabrielová, tisková mluvčí Seznamu.cz.

První česká internetová Horká linka

Nadace Naše dítě zároveň zahajuje kroky k vytvoření první české internetové Horké linky pro oznamování nelegálního šíření dětské pornografie internetem. "Navázali jsme kontakt s Policejním prezídiem ČR, Ministerstvem vnitra a dále s vedoucím oddělení informační kriminality Policejního prezidia npor. Karlem Kuchaříkem a jeho týmem.  

Aktivita oddělení informační kriminality je zaměřena nyní hlavně na rozkrývání případů šíření dětské pornografie internetem včetně identifikace šiřitelů a rozkrývání sítě výrobců. Monitoringem chatů rozkrývá toto oddělení rovněž komunity, které si vyměňují dětskou pornografii a spolupracuje se zahraničními partnery, kterým předávají informace o internetové kriminalitě přicházející na český internet ze zahraničí.

Na doporučení Evropské komise by měl vzniknout v ČR kombinovaný projekt složený z Horké linky a internetového uzlu www.safer-internet.cz.  

Veřejnost má nyní možnost upozornit na šíření dětské pornografie prostřednictvím elektronické podatelny Ministerstva vnitra na adresu: posta.policie@mvcr.cz .

Týdně je oznámeno průměrně 5 případů, přičemž jeden případ z deseti má skutečně charakter internetové kriminality (především šíření fotografií s dětskou pornografií nebo zoofílií).