Macek s kapacitou 200 GB se skládá ze šesti datových vrstev, do každé je možné uložit přibližně 33 GB. Stadardní Blu-ray nosič však v jedné vrstvě obsahuje 25 GB dat, TDK tak musela k dosažení 200GB hranice zvýšit kapacitu každé z nich na 33 GB.

Experti z TDK doplnili, že se jim podařilo kapacitu média navýšit díky sloučenině peroxidu a bismutu. Díky této látce se totiž z média po zahřátí laserem uvolňují vzduchové bubliny, které se pak paprsku laseru jeví stejně jednotlivé prohlubně (pits) na povrchu klasických CD či DVD kotoučů.

TDK nicméně neuvedla, zda jsou "peroxidové" Blu-ray disky kompatibilní se současnými Blu-ray systémy. Cenu ani dostupnost nové technologie firma rovněž blíže neupřesnila.