Budování Katalogu firem probíhá v Seznamu prakticky od jeho založení. V různých grafických úpravách byl Katalog stálou součástí homepage Seznamu. Počet lidí, kteří jej vytvářejí, se během let zvyšuje úměrně počtu oborů, do nichž Katalog zasahuje.

"Chápeme tvorbu databáze jako péči o včelí úl, kam si chodíme pro užitečná data z regionů, výrobků a služeb," uvedl vedoucí oddělení Katalogu Jiří Bleier.

Jen za poslední rok se podařilo ještě dál navýšit počet firemních zápisů o 76 600, tedy asi o 25 %. Také metodika Katalogu se změnila - ověřené zápisy se třídí do celkem 3 200 oborových kategorií.

V současnosti je v katalogu kolem 302 tisíc zápisů firem, které se na Seznamu prezentují a mohou také inzerovat.