Úměrně se zhoršováním životního prostředí roste zájem o informace, které by mohly nepříznivý stav zlepšit. Hlavním úkolem webů s tématem ekologie je tedy  informovat. Děje se tak především prostřednictvím mnoha zpravodajských webů, které svými aktuálními zprávami doplňují poněkud méně aktivní weby státní správy. Informačně bohaté jsou i prezentační weby jednotlivých nevládních ekologických organizací a s tím související stránky věnované různým kampaním pořádaných ekologickými hnutími. 

"Dostupnost informací na internetu je dnes jednodušší, levnější a flexibilnější než distribuce informací v tištěné podobě. Navíc tak specifické téma, jako je životní prostředí, najde na internetu svoji cílovou skupinu také díky širokému využití internetu v zaměstnáni, při studiu apod.," soudí o důvodech existence webů s ekologickou tématikou Petra Kolínská, šéfredaktorka zpravodajského webu Econnect (www.ecn.cz).

Vznik tohoto webu byl motivován především potřebou ekologických iniciativ vzájemně lépe komunikovat. Ještě i dnes jsou totiž pro mnoho neziskových organizací (a to nejen ekologických) česká masmédia nedostupným kanálem. Právě neziskovým organizacím je určen informační servis NNO nabízející mimo jiné i denně aktualizované informace o grantech. Velmi vyhledávané jsou v této sekci také legislativní kauzy. Ambicí zpravodajství Econectu je přinášet zprávy, kterým se média nevěnují buď vůbec, či velmi okrajově. Předností zpravodajství na tomto webu je doplnění každé informace souvisejícími odkazy a články.

Zpravodajství je základem i webu EkoList po drátě (www.ekolist.cz) tvořené nejen agenturními zprávami, ale také původním zpravodajstvím redakce. Pokud se budeme chtít dostat od víceméně suchého zpravodajství ke konkrétním činům, podívejme se do kalendáře ekologických akcí (vzhledem ke Světovému dni životního prostředí je opravdu z čeho vybírat) a spoustu praktických tipů pro šetrné chování k životnímu prostředí najdeme v rubrice Zelená domácnost. Součástí této rubriky je i on-line poradna, ve které ve spolupráci s odborníky odpovídají tvůrci webu na dotazy čtenářů.

Jedním z nejznámějších webů s ekologickou tématikou je server EnviWeb (www.enviweb.cz), který vyhledávají internetoví uživatele především v souvislosti s legislativou týkající se životního prostředí. Provozovatele webu ostatně své návštěvníky popisují takto: "Jsou to odborníci na životní prostředí - ekologové podniků, pracovníci firem poskytující služby v oboru a vyrábějících či prodávajících výrobky a technologie pro ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce, zástupci a studenti vysokých škol se zaměřením na ŽP apod.".

Obsah webu je rozdělen do mnoha sekcí (voda, ovzduší, odpady, hluk apod), ve kterých jsou utříděné odborné články z internetu nebo z tisku. Ke každé sekci se pak vztahují další odkazy, nabízející kupříkladu adresy institucí souvisejících s ochranou životního prostředí nebo seznam norem a odborné literatury. Chloubou EnviWebu je také Burza odpadů, ve které se setkávají poptávky a nabídky na zlikvidování nebo využití odpadů.

V úvodu jsme se zmínili o tom, že internet je ideálním prostředkem pro prezentaci různých ekologických nevládních organizací. Přesvědčit se o tom můžeme kupříkladu na webech Greenpeace (www.greenpeace.cz) nebo Sdružení Jihočeské matky (www.jihoceskematky.cz) informujících návštěvníky o cílech hnutí a chystaných ekologických aktivitách.

Ekologické organizace web také využívají k prezentaci svých kampaní, jak to učinilo hnutí Arnika (www.arnika.cz) svojí Budoucností bez jedů nebo Děti země (www.detizeme.cz) populárními anketami o antiekologický čin (Ropák) a antiekologický výrok (Zelená perla) roku. Mezi vítěze předchozích ročníků anket patří například Václav Klaus, Vladimír Dlouhý nebo Miroslav Grégr. A jak dopadlo letošní klání?

Ropákem roku 2002 se stal generální ředitel a předseda představenstva firmy Unipetrol, a. s. Praha (hlavní akcionář Spolany, a. s.) a předseda představenstva Spolany, a. s. Neratovice - Středočeský kraj Ing. Pavel Švarc. Zelenou perlu za rok 2002 získal zemědělský podnikatel z Jemnic a nájemce pozemků u Rajchéřova Miroslav Bindr, a to za výrok: "Já mám jiný starosti, než se srát s nějakým záborníčkem křivým, nebo medovým, nebo co. A seru na ty jejich ptáky. Neznají hranici, kde je pták a kde je člověk."