Mezi jedny z nových internetových červů patří "Sixem-A", který se šíří prostřednictvím e-mailových zpráv s nadpisem "Naked World Cup game set" či "Crazy Soccer fans".

Bezpečnostní firmy již varovaly uživatele před otevíráním těchto elektronických zpráv, současně doporučují aktualizovat antivirový software.

Sixem-A se po nainstalování do počítače snaží pozastavit činnost firewallových a antivirových aplikací a vystavuje tak počítač dalším útokům. Jako řada jiných poťouchlých prográmků i on shromažduje z napadeného systému e-mailové adresy, na které se vzápětí rozesílá.

Sixem-A napadá pouze platformu Windows. Podle společnosti Secunia je jeho nebezpečnost nízká. Stejně tak jej hodnotí i výrobce antivirových nástrojů Symantec. V už napadeném systému však může způsobit velké škody, varují obě firmy.