Z šetření Eurostatu dále vyplynulo, že internet v průměru více využívají muži než ženy (v poměru 49 ku 38 procentům). Po informační dálnici brouzdají téměř čtyři pětiny studentů a více než polovina zaměstnanců, ale jen necelá třetina nezaměstnaných v EU. I zde se vyskytly propastné rozdíly mezi státy. Internet pravidelně využívala necelá polovička studentů v Řecku, ale téměř všichni studenti v Nizozemsku (97 procent) a sedm procent litevských nezaměstnaných proti 87 procentům Nizozemců bez práce.

Hledat práci pomocí internetu si nezvykli ani Češi, i když k dispozici je několik adres včetně adresy umožňující najít práci po celé Evropě. Málo se využívá internet i k získání informací o možnostech rekvalifikací.

V EU skoro každá druhá žena a každý druhý nezaměstnaný ještě internet nepoužili, podobně jako desetina studentů, necelá třetina zaměstnanců a méně než dvě pětiny mužů.

Zatímco v Nizozemsku a Dánsku se rychle na síť dostala každá druhá domácnost, vysokorychlostní připojení měla jen každá stá domácnost v Řecku, každá pětadvacátá na Kypru a každá dvacátá v ČR. Nepatrně lépe na tom byly slovenské rodiny (sedm procent).

Přístup na internet ve vybraných zemích (v roce 2005 v %)
internet rychlý internet
domácnosti podniky domácnosti podniky
Nizozemsko 78 91 54 71
Lucembursko 77 92 39 64
Dánsko 75 97 51 82
Švédsko 73 96 40 83
Německo 62 94 23 62
V. Británie 60 90 32 65
Finsko 54 98 36 81
Belgie 50 95 41 78
Slovinsko 48 96 19 74
Rakousko 47 95 23 61
ČR 19 92 5 52
EU-25 48 91 23 63
Zdroj: Eurostat

Čeští činitelé ovšem argumentují, že se situace rychle mění, například mezi červnem 2004 a loňským říjnem počet rychlých přípojek ADSL v ČR vzrostl z 36 000 na 252 000.

Z podniků se nejdále dostaly finské firmy (98), dánské, slovinské a švédské, ale méně než 90 procent podniků s internetovým připojením je jen v Lotyšsku, Maďarsku, na Kypru, v Litvě a v Polsku. Vysokorychlostní přípojka je nejběžnější ve švédských, dánských a ve finských firmách (více než čtyři pětiny), nejvzácnější je na Kypru, v Polsku a v Řecku, kde se míra pohybuje okolo dvou pětin podniků.