Otevřená registrace proběhne na základě principu "kdo dřív přijde, ten dřív registruje", přičemž bude možné zaregistrovat jakékoliv jméno, jež nebylo použito během zaváděcího období a u nějž není registrace zablokována. 

Před otevřenou registrací probíhaly dvě registrační fáze (tzv. Sunrise Period), které byly určeny zejména veřejným institucím, držitelům ochranných známek a autorům uměleckých děl.  

U jmen, na které byla podána žádost v průběhu Sunrise Period [celá zpráva], bude v průběhu jejich ověřování zablokována volná registrace, aby nebylo možno si tato jména po zahájení otevřené registrace zaregistrovat.

Správou domén úrovně .eu pověřila Evropská komise organizaci EURid (EUropean Registry for Internet Domains). Vlastní registraci domény .eu lze provést prostřednictvím akreditovaného registrátora (v ČR jich je 14) - jejich aktuální seznam se nachází na webových stránkách EURid - www.eurid.eu.

V rámci období Sunrise Period  bylo přijato přes 340 tisíc žádostí, žádalo se o více než 242 tisíc doménových jmen, schváleno bylo 53 tisíc, zamítnuto 14 tisíc a 84 tisíc doménových jmen propadlo (nebyla zaslána potvrzující dokumentace).

V České republice bylo schváleno pro veřejné instituce 179 domén, 166 bylo zamítnuto a 137 propadlo.