Internetové stránky muzeí mají především za úkol nalákat k návštěvě, čemuž slouží především základní informace o otevírací době, cenách vstupenek (ta ale může mnohdy od návštěvy naopak odradit) a pochopitelně nesmí chybět ani popis jednotlivých expozicí. Před prohlídkou muzea proto neuškodí zavítat na jeho web a exponáty si prohlédnout nejdříve virtuálně. Průvodce v muzeu pak jistě ocení naši informovanost.

Jako startovní stránka nám poslouží web Asociace muzeí a galerií České republiky (www.cz-museums.cz). Najdeme zde totiž seznam muzeí rozdělených nejen podle regionů (k dispozici je barevná mapka republiky), ale i podle oborů.

Jsou však v naší zemi muzea, jejíž internetové adresy by měl každý vlastenec znát zpaměti. První z nich je adresa www.nm.cz, na které najdeme web Národního muzea. Největší muzeum České republiky bylo založeno v roce 1818 a do jeho vývoje zasáhla celá řada slavných osobností. V majestátní budově za sochou sv. Václava najdeme přírodovědeckáhistorická muzea, ve kterých je uložen několikamiliónový soubor hmotných dokladů o neživé a živé přírodě a o člověku.

Knihovna Národního muzea spravuje kromě knižních fondů vědecké literatury a beletrie i sbírku rukopisů, starých tisků a dokladů o vývoji knižní kultury 19. a 20. století. Abychom v rozlehlých prostorách muzea nezabloudili, seznamme se nejdříve s podrobným popisem budovy.

Patříte-li spíše než mezi příznivce humanitních věd k technickým nadšencům, neměli byste minout Národní technické muzeum (www.ntm.cz) založené v roce 1908. V hlavní budově muzea na Letné je osm stálých expozic (hornictví, metalurgie, měření času, doprava, film, akustika, astronomie a telekomunikace).

Celkovou pojistnou hodnotu sbírek lze odhadnout na 60 miliard Kč a mezi exponáty jsou takové unikáty jako astronomické přístroje ze 16. století, se kterými pracoval Tycho Brahe, je zde i první československý automobil, jedny z nejstarších daquerrotypií na světě a mnoho dalších unikátů. Rozsah kolekcí a obtíží spojených s péčí o ně ilustruje cca l00 železničních vozidel, které Národní technické muzeum vlastní a z části i provozuje.

Od dopravy není daleko k policistům, a tak nelze nezmínit Muzeum Policie ČR (www.mvcr.cz/policie/muzeum.htm) dokumentující historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území našeho státu. V muzeu najdeme dokumenty a písemné materiály, sbírku negativů a fotografií, sbírku zbraní, střeliva a vojenské techniky, sbírku předmětů dokumentujících trestnou činnost, sbírku chemikálií a jiných materiálů nebo sbírku vyznamenání, stejnokrojů a symbolů.

Na "policejním" webu stojí za pozornost také stránka se seznamem ministrů vnitra v poválečném období, aneb od Václava Noska ke Stanislavu Grossovi. Mezi nejnavštěvovanější části webu ovšem bezesporu patří Okénko do dějin kriminalistiky, kde se můžeme seznámit s historií identifikace zločinců nebo se dočteme o jednom z nejznámějších pražských kasařů.

Muzeum však nemusí být jen místem s exponáty starými tisíce let. Své muzeum má totiž také internet, a to i přesto, že v podobě, v jaké ho známe dnes (tedy především svět plný textu a obrázku), existuje zhruba od první poloviny devadesátých let minulého století. V roce 1996 se zrodila na kalifornské University of Berkeley myšlenka tehdy ještě skromný internet archivovat.

Dnes nám může být již jedno, že prvotní motivací archivace internetových stránek byl sběr dat pro výzkum, který měl dát odpověď na otázku, jak je to vlastně s převahou angličtiny na internetu. Podstatné je, že máme k dispozici veřejně přístupný archív internetových stránek s názvem Internet Archive (www.archive.org).

Co můžeme od "muzea internetu" očekávat? Především je to ráj pro všechny nostalgiky, kteří mohou se slzou v oku vzpomínat, jak vypadal svět viděný skrze vypouklý čtrnáctipalcový monitor, na kterém blikala první verze internetového prohlížeče. Do minulosti se přeneseme velmi snadno, stačí jen do formulářového políčka na hlavní stránce zadat adresu stránek, které bychom chtěli vidět v jejich dřívější podobě.

Probírat se internetovou minulostí je opravdu zajímavý zážitek srovnatelný například s listováním starými novinami. Kromě nostalgických vzpomínek si ale zde můžeme udělat obrázek o tom, jakým technologickým vývojem stránky za několik málo let prošly a jak se změnila jejich grafika.

Jak vidno z předchozích odstavců, webové prezentace muzeí v některých směrech zcela nahradí osobní návštěvu. V jedné věci však budou mít kamenná muzea ještě dlouho navrch - poskytují totiž příjemný úkryt před horkým letním sluncem.