Před instalací programu Google Desktop Search již uživatele osobních počítačů připojených k internetu varovalo několik společností a organizací - naposledy uskupení Electronic Frontier Foundation, které se zabývá "ochranou svobody v digitálním světě".

Vyhledávací software totiž v průběhu indexace souborů, tedy jejich katalogizace, ukládá záznamy o jejich umístění a dokonce i jejich kopie, jak upozorňuje EFF, na serverech Googlu.

Těmito soubory pak mohou být vaše Word dokumenty, PDF, tabulky Excelu, e-maily, poznámky a vůbec vše, co lze mnohdy považovat za vysoce důvěrné.

A přestože Google dělá v poslední době vše možné, aby uživatele Google Desktop Search utility přesvědčil o tom, že se k jejich osobním datům nedostane jak státní správa, tak nejrůznější hackeři, je otázkou, zda a proč vůbec v jeho odhodlání doufat.

Státní aparát navíc již delší dobu cestičky k vyhledávacím logům Google hledá. Podle právníků a počítačových expertů je proto jen otázkou času, než k nim, to znamená k vašim soukromým informacím zachyceným Googlem, získá přístup i někdo jiný než právě vy sami.

Pak teprve začne ta pravá švanda a soudní obsílky začnou lítat.