Společnost PricewaterhouseCoopers, která byla pověřena sdružením pro evropskou doménu EURid, ve formuláři o předložení dokladů o právu na přednostní registraci například uváděla: "Tenhle důkaz je poskytnutej s důvodu začetí zpracování uplatněného přednostního práva.."

Žadatele také upozorňovala, že "...kompletní důkaz musí být předloženej jenom v jednom jazyku."

S pomocí asi 800 komerčních registrátorů spustilo sdružení EURid první fázi registrace doménových jmen s koncovkou .eu 7. prosince. Během prvních dvou měsíců o ně mohou požádat držitelé ochranných známek nebo veřejné instituce.

Během prvního dne EURid obdržel kolem 100 000 žádostí. Volné registrace začnou 7. dubna příštího roku. První rok by si podle sdružení EURid, které má proces na starosti, mohli zájemci registrovat půl miliónu až milión různých domén. 

Vůbec největší zájem byl o obecné názvy jako sex.eu nebo shop.eu.