Podle generálního ředitele zastoupení Microsoftu v ČR Jiřího Deváta jde o reakci na současné podmínky u zákazníků, kteří při poklesu prostředků na investice chtějí dosáhnout vyšší produktivity na podnikových sítích. Hlavním přínosem má však být především vyšší bezpečnost. "Všude, kde bylo možno dosáhnout vyšší bezpečnosti provozu nového systému, byla tomu dána absolutní priorita, a to dokonce i před donedávna prosazovaným hlediskem uživatelského pohodlí," řekl Devát.

Další výhodou má být vyšší spolehlivost a efektivita, ve srovnání se systémem Windows NT 4.0 vzrostla o 30 procent. Podle některých výzkumů až 85 procent nákladů na provoz systémů informačních technologií v podnicích nyní představují platy zaměstanců těchto útvarů a servisní odstávky.

Zkušební verze Windows Server 2003 byla v ČR již nasazena ve značném rozsahu, a to například u rozsáhlé agendy pozemkových úřadů v ČR, u webhostingu Českého Telecomu, nebo v největší on-line encyklopedii v ČR s internetovými stránkami www.cotoje.cz.

Systém Windows Server 2003 byl vyvinut v několika edicích pro různě velké zákazníky. Microsoft současně nabízí i další nové produkty - Visual Studio .NET 2003 a SQL Server Enterprise Edition (64-bit).