Ve spolupráci s Českou obchodní inspekcí, policií a celními orgány ČR zabavila loni protipirátská unie téměř 410 tisíc nosičů s nelegálními nahrávkami. Jejich hodnota přesahuje 180 miliónů korun, uvedli její zástupci.

Za porušování autorských práv byly tehdy českými soudy uděleny tři nepodmíněné tresty odnětí svobody a 133 podmíněných trestů.

Co je považováno za audiovizuální pirátství

V prvé řadě rozšiřování děl chráněných autorským zákonem. Každý má však nárok na kopii dané nahrávky, která slouží k osobním účelům.

Vrásky na čele však nemají nahrávací společnosti jen z kopírování fyzických nosičů. Do popředí se dostávají takzvané peer to peer sítě, tedy vyměnné systémy typu DirectConnect, BitTorrent či Kazaa, které jsou s neuvěřitelnou rychlostí schopny po celém světě šířit díla chráněná autorskými právy.

Do boje proti P2P sítím vyrazil ve spolupráci s organizacemi MPAA (Motion Picture Association of America) a RIA (Recording Industry Association of America) také americký soudní dvůr. Nová série pravidel by měla přibližně o 40% zvýšit tresty lidí, jenž prostřednictvím P2P sítí uvolnili dosud nevydaná komerční díla. Americký soudce může také určit výši trestu podle toho, kolik autorských děl usvědčený internetový pirát nasdílel. A platí, že tím bude toto množství vyšší, tím déle si kriminálník pobude ve vězení [celá zpráva].

Za piráta je považován také ten, kdo používá například počítačové programy k prolomení DVD kódu či videorekordéry, které obcházejí kódování záznamu.

Mnoho filmů smí být pouštěno pouze v rámci určitého území

Trnem v oku ČPU jsou takzvané neoprávněné veřejné projekce, ke kterým například dochází při promítání filmů v dálkových autobusech bez souhlasu majitele práv. Porušením zákona je i neoprávněný příjem chráněného vysílání, ale také dovoz filmů, které přestože byly legálně v zahraničí zakoupeny, jsou vybaveny autorskými právy s uzemní platností, uvádí ČPU na tiskovém letáku.

Při zjištění, že je řada DVD, běžně prodávaných v zahraničí, v ČR nedostupná a vy si je po jejich legálním zakoupení například v Americe přehrajete v domácím systému a stanete se tak vlastně podle České protipirátské unie "pirátem", vstanou nejednomu vlasy údivem na hlavě.