Průzkum z července 2005, jehož výsledky zveřejnila společnost ve čtvrtek, shromáždil údaje od 1200 podnikových koncových uživatelů ze Spojených států, Německa a Japonska, kteří odpovídali na online dotazník.

Zjednodušeně se dá říci, že čím více lidé věří v kvalitu práce firemních výpočetních center, tím méně se bojí virů, červů či spywaru, z čehož plyne jejich velice rizikové chování na internetu. Důsledkem jsou časté havárie podnikových sítí, která tak nemůže být účinně chráněna, varuje Trend Micro.

39 % z dotázaných zaměstnanců uvedlo, že je jejich firemní výpočetní centrum spolehlivě ochrání před spywarem nebo phishingem. Tato víra vede mnohé z nich k tomu, že jsou na internetu odvážnější a "cítí se klidnější při klikání na podezřelé odkazy nebo při návštěvách podezřelých webových stránek", uvádí v analýze Trend Micro. 

"Třebaže koncoví uživatelé očekávají od IT oddělení, že je bude vychovávat a ochraňovat, ne vždy sami pomáhají při řešení problémů spojených se zabezpečením sítě. Ve skutečnosti mohou situaci komplikovat," řekl Max Cheng, výkonný viceprezident a ředitel firmy Trend Micro.

Čím více zaměstnanci věří IT odborníkům, tím více "klikají"

Například koncoví uživatelé v Německu vyjádřili vysoký stupeň důvěry v jejich IT oddělení a přiznali, že díky tomu více klikají na podezřelé odkazy, otevírají podezřelé maily a v případě, že dojde k problémům, kontaktují firemní helpdesk.

Čtyřicet procent z nich uvedlo, že by se obrátilo na  IT oddělení kvůli bezpečnostním problémům bez ohledu na to, zda by byly domnělé, nebo reálné. Podle zástupců firmy Trend Micro jde o alarmující zjištění, neboť "v podnicích se stovkami a tisíci zaměstnanců může mít toto chování značný finanční dopad".

"V sázce je více než jen stabilita sítě nebo integrita informací," podotkl Cheng. "Správné porozumění tendencím v chování koncových uživatelů a dostatečná ochrana celého podniku mohou být oním jazýčkem na vahách mezi udržením podnikání a krachem celé firmy."

Co zjistil průzkum

  • Téměř polovina (48 %) dotazovaných Američanů uvedla, že otevírá podezřelé e-maily nebo webové odkazy v práci častěji než doma, protože se mohou spolehnout na podporu IT oddělení. V Německu a Japonsku jde o 39 %, resp. 28 % lidí.
  • 76 % Němců a 65 % Američanů uvedlo, že podezřelé e-maily a odkazy otevírají spíše v práci než doma, a to z důvodu, že jejich výpočetní centra nainstalovala na firemní počítače bezpečnostní software. V Japonsku uvažuje podobným způsobem 42 % uživatelů.
  • Jeden ze tří amerických podnikových uživatelů (34 %) a nejméně jeden ze čtyř v Německu (29 %) a Japonsku (28 %), kteří přiznali, že otvírají podezřelé maily nebo klikají na pochybné odkazy, uvedlo jako důvod fakt, že počítačové vybavení není jejich.
  • Nejméně jeden ze čtyř koncových uživatelů ve Spojených státech (31 %) a Japonsku (27 %) kontaktovalo své helpdesky kvůli bezpečnostním problémům v posledních tří měsících před provedením průzkumu. V Německu to bylo dokonce 38 % uživatelů.