Po dlouhou dobu byl Český Telecom jediným fixním operátorem na našem trhu. Postupem času se nabídka rozrostla o další společnosti, které však byly schopny nabídnout své služby pouze firmám. Teprve posledních několik měsíců si mohou z nabídky alternativních operátorů zvolit i domácnosti. Přesto stále platí, že nabízené programy se zaměřují spíše na více volající.

Zákazník si může vybrat ze dvou v současné době nabízených služeb. První z nich, která přišla jako první se nazývá Volba operátora (Carrier Selection - CS). Zákazník podepíše se zvolenou firmou smlouvu, i když ani to není u některých podmínkou, a může začít využívat jeho služeb. Nevýhodou Volby operátora je nutnost vytáčet před každým telefonním číslem předvolbu 10xx. Dvě "x" rozlišují jednotlivé telekomunikační hráče. Omezit tuto nevýhodu se snaží sami přímo operátoři, kteří svým zákazníkům nabízejí tzv. dialer, který tuto práci odvede za ně.

V posledních týdnech začali alternativní operátoři nabízet další možnost spojení - Předvolba operátora (Carrier Preselection - CPS). Na rozdíl od předchozí popsané Volby operátora, nemusí zákazník v tomto případě vytáčet číslo 10xx při každém hovoru. Změna, kterou v prvním případě prováděl zadáním předčíslí, je u Předvolby operátora nastavena přímo v ústředně a hovory jsou automaticky prováděny přes smluvenou společnost.

Nikde není řečeno, že zákazník může využívat jen jednu společnost, případně pouze jedné volby spojení. Bude-li mít o to zákazník zájem, může využívat Předvolby operátora (CPS) u společnosti X, do zahraničí telefonovat přes Volbu operátora (CS) u firmy Y a na mobil volat přes společnost Z. Ať již zvolí jakoukoliv možnost musí zákazník stále platit Českému Telecomu paušál a to alespoň Home Standard, protože u Home Mini ani jedné z voleb nelze využít.

Jak tedy budete platit za telefon? Budete dostávat faktury od všech společností, které využíváte. Vždy vám dojde faktura Českého Telecomu a navíc nyní budete dostávat i další od telekomunikačních firem přes které budete telefonovat. Více papírování však vyváží úspora, kterou volba může přinést.

Ještě musíme však vyřešit problém s hovorným, které dostává každý uživatel s tarifem Home Standard i jiných. Chcete-li ho beze zbytku využít, ale zároveň využíváte Pevné volby operátora, je to možné. Stačí pro několik hovorů vytočit předčíslí, které má Český Telecom - 1022 a rázem utrácíte ze svého hovorného a o nic nepřijdete.

Až si budete vybírat svého operátora, ať již pro Volbu operátora či pro Předvolbu operátora či obojí, je třeba brát zřetel na rozdíly, které jednotlivé společnosti rozdělují. Často přijdete do styku s položkou paušál i u alternativních operátorů. Nejedná se však o paušál jako takový, protože ten již platíte Českému Telecomu, ale přesněji řečeno jde o minimální provolanou částku. To znamená, že se zavážete, že utratíte alespoň např. 500 Kč a i když provoláte méně, stejně tuto částku zaplatíte. Minimální útrata se liší a někteří ji ani nežádají.

Porovnání cen vybraných operátorů

operátor Aliatel Contactel Czech On Line eTel GTS Tele2 Tiscali Český Telecom-Standard
místní - špička 1,25 1,25 1,25 1,28 1,19 - 1,29 1,40
meziměsto - špička 2,25 2,25 2,25 2,20 2,32 2,40 2,24 3,65
mobil 4,80 4,90 4,90 4,80 4,82 5,50 4,76 6,50
 

Ceny jsou v Kč bez DPH 5%.

Liší se též tarifikace. Někteří účtují po minutě a vteřině, někteří po půlminutě a podobně. S některými operátory se dovoláte pouze meziměstsky a do zahraničí, protože místní hovory nenabízejí. Přes některé operátory se můžete připojit na internet, přes jiné nikoliv. Někteří si účtují aktivaci, jiní poskytují slevy na nejčastěji volaná čísla či účtují Prahu a Středočeský kraj jako jedno pásmo.

Dalším krokem kupředu rozšíření konkurence bude přenositelnost čísel, která pro zákazníka bude v důsledku znamenat, že nebude muset platit paušál Českému Telecomu a bude čistě využívat služeb alternativního operátora. První operátoři již smlouvu o přenositelnosti čísla uzavřeli a brzy by se to mělo odrazit v jejich nabídkách.