Podle něj již infrastruktura neustálého dozoru nad lidskými životy popsaná v Orwellově románu 1984 dobře funguje. V rozhovoru pro server Australian.IT Jonathan uvedl, že nad Británií neustále bdí kolem 4,2 miliónu kamerových systémů.

"Komponenty jsou skládány kousek po kousku. Každá část má svou právní oporu, jakmile se však podíváme na systém jako na celek, vidíme pouze totální dozor," uvedl.

Blíží se den, kdy budou shromážděné informace prodávány a využívány k ověřování identit obyvatelstva, soudí Bamford.

"Nárůstá počet instalovaných čteček otisků prstů, skenerů obličejů a očních duhovek. Systémy stále častěji porovnávají DNA vzorky. Biometrika je začleňována do běžného života, objevuje se dokumentech nutných pro vycestování, rovněž i ve školách, kde otisk prstu slouží k vypůjčení knihy nebo objednání jídla."

První kamery byly pasivní, dnes už samy vyhledávají

Když byly poprvé spuštěny kamerové okruhy, byly to pouze pasivní systémy. S nárůstem schopností výpočetní techniky jsou zachycené obrazy digitalizovány a s pomocí vhodných aplikací automaticky vyhodnocují a dozorují pohyby vybraných jedinců.

"Automatické skenery obličejů již nejsou výsadou policie pro hledání kriminálníků. Objevily se i v nákupních centrech, kde mezi regály vyhledávají možné zloděje."

Ochrana soukromí se zdá být pouze malou překážkou ve snahách vývojářů a nákupčích automatických systémů. "Stáváme se členy plně dozorované společnosti," dodal Bamford znepokojeně.