"Naivním příjemcům těchto zpráv, kteří se nechají nachytat, jsou předkládány falešné doklady i podvodné odkazy na finanční instituce," upozorňuje Úřad na ochranu dat v posledním čísle svého bulletinu.

Příjemci podvodných e-mailů pak mohou přijít nejen o peníze v bance, ale někdy může dojít i ke zcizení identity.

Pro podvodné e-maily, které mají za úkol vylákat osobní informace, se vžil anglický výraz "phishing", někdy se volně překládá jako "rhybaření". Podle jednoho z výkladů jde o zkratku slov "password harvesting fishing", tedy sběr hesel rybařením.

Podvodné e-maily od smyšlených bank

Úřadu na ochranu dat uvedl, že se v poslední době množí podvodné e-maily od smyšlených bank. Příjemci jsou žádáni o aktualizaci osobních a bankovních údajů. Tyto informace jsou následně zneužívány k provádění finančních operací pod jménem oklamaných zákazníků.

Dokonalá počítačová ochrana před "rhybařením" neexistuje. Každý by se měl především řídit zdravým rozumem a dodržovat zásady bezpečnosti při práci na internetu. Ochránci dat v této souvislosti nabízejí také desatero přikázání počítačové etiky (viz. sloupek), jak je formuloval The Computers Ethics Intitute.

Zákon počítá s postihováním internetové kriminality

Internetovou kriminalitou se zabývá i připravovaný návrh novely trestního zákona, který zavádí "neoprávněný přístup k počítačovému systému" jako nový trestný čin.

V návrhu nového trestního zákoníku, který nyní projednává Poslanecká sněmovna, je upřesněna skutková podstata trestného činu porušování tajemství přenášených zpráv. Ta se má vztahovat i na zprávy přenášené pomocí počítače. Při porušení zákona bude hrozit až deset let odnětí svobody.