Podle zprávy došlo v prvním pololetí k více než 237 miliónům bezpečnostních útoků. Jejich nejčastějším cílem byla státní správa, proti níž bylo vedeno více než 54 miliónů útoků, zatímco druhé bylo odvětví výroby s 36 milióny případů. Odvětví finančních služeb bylo třetí, s přibližně 34 milióny pokusů o bezpečnostní průlom, zdravotnictví bylo zasaženo více než 17 milióny útoků.

Analytici z IBM zaznamenali i další nárůst cílených případů phishingu  za účelem praní špinavých peněz a podvodů s identitami. Podle poslední zprávy Global Business Security Index došlo v prvním pololetí roku k více než 35 miliónům případů phishingu, jež byly uskutečněny s úmyslem ukrást důležitá data a osobní informace k finančnímu obohacení.

Počítačové viry nahradily nebezpečné útoky

Přesně cílené a koordinované případy phishingu, například "spear phishing," které jsou vedeny proti konkrétní organizaci nebo jednotlivci s cílem vylákat od něj důležitá data, vzrostly od letošního ledna více než desetinásobně.  Na rozdíl od předcházejících let, kdy byly viry vytvářeny a vypouštěny hlavně s cílem zpomalovat a ochromovat informační systémy, prokázaly tyto typy přizpůsobených útoků nebezpečný potenciál podvádět firmy, krást identity a intelektuální majetek, vydírat peníze a zároveň poškozovat dobrou pověst značky a narušovat důvěru zákazníků.

Poměr nevyžádané pošty ve vztahu k legitimnímu e-mailu v posledních šesti měsících poklesl z 83 procent v lednu na 67 procent v červnu 2005. Naproti tomu množství zavirovaných e-mailů ve stejném období vzrostlo o padesát procent. 

Hackeři se rovněž zaměřili na zločinnější a lukrativnější oblasti vedení útoků proti konkrétním jednotlivcům nebo organizacím, často s finanční, konkurenční, politickou nebo společenskou motivací.  Ze zprávy IBM Global Business Security Index vyplývá, že v prosinci 2004 byl infikován každý 52. e-mail. V červnu množství virových kódů v elektronických zprávách opět vzrostlo a nakažen byl už každý 28. e-mail, což představuje padesátiprocentní nárůst oproti minulému roku.