Obtíže jsou různé. Projevují se pocitem zrakové i celkové únavy a jsou spojené s bolestmi hlavy. Kromě toho nám oči mohou slzet, pálit, mnohdy můžeme mít pocit suchosti a tlaku, popřípadě i rozostřené vidění. Každý člověk pociťuje intenzitu potíží jinak.

Výzkumem, který se touto situací zabýval, se zjistilo, že obrazovka zrak nekazí, ale že se jedná spíše o zrakovou a celkovou únavu, která po odpočinku odezní.

Důležité je osvětlení

Je třeba dodržovat zásady pro dobré vidění, zrakovou pohodu a mít odpovídající osvětlení. Neměli bychom sedět ani proti oknu, ani zády k němu. Někdy se vyplatí si na okno nechat namontovat žaluzie. Nezbytné je ale používat filtr na obrazovku a nastavit vhodné parametry obrazovky.

Samozřejmostí je dostatečná pracovní plocha, dodržování správné vzdálenosti od obrazovky včetně jejího umístění. To vše našemu zraku prospěje. Při práci s počítačem je třeba myslet i na to, že práce se musí časově omezit a v jejím průběhu dělat přestávky.

Zraku prospěje, když máme dostatek místa i na umístění písemností. Doporučuje se dát je mezi obrazovku a klávesnici nebo je připevnit na přidržovač, který umístíme těsně vedle obrazovky. Důležité je si věci na pracovním stole dobře uspořádat. Zapomenout bychom také neměli na pravidelné prohlídky očí. Výzkum prokázal, že obrazovka počítače způsobuje zrakovou a celkovou únavu, která po čase odezní.