Interoute dovoluje prostřednictvím služby Arena propojit národní operátory či firemní zákazníky. V současnosti její sítě přenáší kolem 100 miliónů hlasových minut měsíčně.

Náklady na přenos hlasových minut Arenou mezi jednotlivými operátory či firmami jsou nulové. Platí se pouze "nájemné" za rozšiřující porty, které potom dovolují uskutečnit více či méně datových transferů.

Panevropská síť Interoute je dlouhá asi 30 000 kilometrů a obsahuje 120 přípojných míst. V České republice jsou přístupová místa instalována v Praze, Brně a Ostravě. Síť celkem propojuje 62 měst v 16 zemích.

Služba Arena dovoluje přenášet hlas také prostřednictvím VOiP protokolu s jeho následnou konverzí do mobilních či pevných telefonních sítí a opačně.

Telefonním operátorům či větším firmám, které přenášejí komunikaci i do okolních zemí, se mohou služby Areny vyplatit, protože nemusí používat sítí více operátorů, jelikož komunikují mezi sebou přes prostředí Areny.

Například pro indický telekom VSNL bylo daleko levnější pro komunikaci s polským telefonním operátorem připojit se přímou linkou do evropské Areny, kterou využívá i polský operátor a přenášet pak s její pomocí hovory přímo do jeho sítě, než využívat pro hlasové transfery sítí tureckého, britského a konečně polského operátora.    

"Příležitost na českém trhu vidíme hlavně u zákazníků, kteří potřebují komunikovat s partnery v zahraničí a ocení kapacitu a bezpečnost naší sítě," sdělil Vladimír Hendrych, který řídí aktivity společnosti Interoute ve střední a východní Evropě.