Podle zjištění organizace American Management Association kolem 55 procent společností zkoumá odchozí e-maily svých zaměstnanců. V roce 2001 se přitom jednalo o 47 procent firem.

Studie společnosti Proofpoint vyznívá daleko skeptičtěji - podle ní totiž cenzuru odchozích elektronických zpráv zavedlo či plánuje brzy spustit více než 60 procent společností s minimálně 1000 zaměstnanci. Hlavním důvodem je údajně obava z vyzrazení obchodního tajemství.

Anketa
Myslíte si, že jsou vaše odchozí e-mailové zprávy kontrolovány vaším zaměstnavatelem? Hlasujte v anketě uvedené pod článkem.

Podle kritiků je prověrka odchozích e-mailů nejen časově velmi náročnou činností, ale navíc velmi hrubě zasahuje do soukromých práv zaměstanců.

Čtením e-mailů však činnost některých zaměstnavatelů nekončí. Rovněž monitorují telefonní hovory, aktivitu na internetu, počet odchodů/vstupů pracovníka do budovy. Někteří z nich také znemožnili přístup zaměstnanců k instant messaging službě (funkce IM využívá například aplikace ICQ) či osobním e-mailovým účtům.

"Zaměstnavatelé zaujali mnohem agresivnější postoj... zjištění jsou poněkud překvapivá, zaměstnance musí děsit," uvedl Garry Steele, výkonný ředitel organizace Proofpoint v reakci na provedenou studii.