Výuce se zapojením počítačů, Internetu, případně takzvaných podnikových sítí - intranetů, se začalo říhat stroze: e-výuka. Jde o český překlad anglického e-learning. Někdy se také užívá i nezkrácený pojem elektronická výuka.

Moje první setkání s použitím Internetu ve výuce bylo už v roce 1993. Tehdy na něm byly zveřejňovány, samozřejmě bezplatně, materiály jak s Internetem vlastně pracovat. O něco později se pokoušel internetovou komunitu poučit slavný Crispenův a Behrensův emailový kurs RoadMap a kurs BCK2SKOL. Těch se zúčastnily desetitisíce zájemců.

Vlastním tempem

Zanedlouho se začaly projevovat základní výhody a nevýhody elektronické výuky. Velmi rychle a levně bylo možné pořídit výukové materiály a v případě potřeby je snadno aktualizovat či jinak upravovat. To dovolovalo rozšířit výuku po celém Internetu a rychle do ní zapojit velké počty účastníků. Ti pak nebyli na studium časově vázáni. Materiálům se mohli věnovat v době, kdy jim to osobně vyhovovalo.

Prvé zkušenosti také ukázaly, že volnost ve zvolení doby a tempa učení může vést v některých případech k malé učební aktivitě, případně k jejímu úplnému zastavení. Rovněž tak některým účastníkům fyzické vzdálení učitele a jeho dosažení pouze elektronickou cestou mohlo přinášet potíže.

Hravá pavučina

Velkým přínosem bylo zapojení vlastního webu do e-výuky. Začaly se využívat multimediální prostředky, zvukové a obrazové informace. Okamžitě se zlepšila komunikace i aktivní role žáka oproti běžné výuce. Postupem doby se vytvořily i nástroje nejen pro tvorbu e-kursů, ale i elektronických výukových systémů zaměřených tematicky či organizačně.

Jejich přínosy lze shrnout do čtyř slov: Kdekoliv, kdykoliv, cokoliv, jakkoliv. Elektronická výuka je nezávislá na geografickém umístění účastníka i na čase, kdy chce s ní pracovat. Druhá část hesla zdůrazňuje dostatečně širokou škálu studijních témat, které si může zájemce zvolit. V neposlední řadě i možnost individuálně volit postup učení, třeba z hlediska rychlosti.

Našinci se činí

E-výuka začíná u nás hrát významnou roli v podnikovém vzdělávání. Mezi již zmíněné přednosti patří především dramatické snížení nákladů zejména na pořizování, provoz a údržbu výukových prostor. Připomeňme v této souvislosti pilotní projekty Českého Telecomu, Českých drah, České pojišťovny a McDonald's (www.e-learn.cz).

Naše znalosti Evropské unie nám pomáhá prohloubit firma Scio, která vedle řady kursů pro žáky připravila ve spolupráci s ministerstvem zahraničí Internetový kurs o Evropské Unii aneb s Elvírou do EU (www.scio.cz).

Na cédéčku i z webu

Zajímavé je soudobé pokračování jihlavského projektu Internet pro seniory (www.jihlava.cz/archiv), ve kterém kupříkladu najdeme témata ovládání Windows, Word a Excel. Připravují se další kursy s populární tematikou.

Zájemci jistě naleznou na českém Internetu řadu jiných zajímavých výukových serverů a kursů, buď distribuovaných na přenositelných mediích nebo dosažitelných on-line. Může si také objednat zhotovení kursů na zakázku, případně si pořídit nástroje pro svou vlastní tvorbu. To vše díky počítačům, Internetu a elektronickému vzdělávání.

(vladimir@vrabec.cz)